Baby Grain Passport - Spårbar och hållbar produktion av spannmål för barnmat

Senast ändrad: 01 september 2023
havre i närbild.

Gränsvärdena för tungmetaller och mykotoxiner är särskilt låga för spannmål avsedd för barnmat. Tillsammans med Lantmännen, Agroväst Livsmedel och Dataväxt utvecklar vi verktyg som gör det lättare kan hitta den bästa spannmålen för barnmatsproduktion och rutiner för att spåra utvalda partier från bondens åker till barnmatsproducenten. Vi utvecklar också beslutsstödsystem för att förbättrad resurseffektivitet i växtodlingen.

Projektet ska leda till spårbarhet och hållbarhet i produktionen av spannmål för barnmat av högsta kvalitet. Vi utvecklar Baby Grain Passport-konceptet som innebär att vi kan:

  • hålla halter av tungmetaller (främst Cd) och mykotoxiner (främst DON och T2 + HT2) på en nivå långt under gällande gränsvärden,
  • minimera miljö- och klimatpåverkan i odlingen genom platsspecifik kväveoptimering,
  • skapa spårbarhet och effektivitet i hanteringen från gården fram till barnmatsproducenten.

BGP ska möjliggöra ökad produktion och bättre dokumentation, vilket gör att spannmål för barnmat kan bli en attraktiv exportprodukt. 

Publikationer

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter med peer-review-granskning

Adler, K., Persson, K., Söderström, M., Eriksson, J., & Pettersson, C. G. (2023). Digital Soil Mapping of Cadmium: Identifying Arable Land for Producing Winter Wheat with Low Concentrations of Cadmium. Agronomy, 13(2), 317. https://doi.org/10.3390/agronomy13020317

Marzec-Schmidt, K., Börjesson, T., Suproniene, S., Jędryczka, M., Janavičienė, S., Góral, T., ... & Piikki, K. (2021). Modelling the Effects of Weather Conditions on Cereal Grain Contamination with Deoxynivalenol in the Baltic Sea Region. Toxins, 13(11), 737. https://doi.org/10.3390/toxins13110737

Piikki, K., Söderström, M., Stadig, H., & Wolters, S. (2022). Remote sensing and on-farm experiments for determining in-season nitrogen rates in winter wheat–Options for implementation, model accuracy and remaining challenges. Field Crops Research, 289, 108742. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2022.108742

Söderström, M., Piikki, K., & Stadig, H. (2021). Yield maps for everyone–scaling drone models for satellite-based decision support. In Precision agriculture’21 (pp. 415-421). Wageningen Academic Publishers. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-916-9_109

Wolters, S., Söderström, M., Piikki, K., Börjesson, T., & Pettersson, C. G. (2022). Predicting grain protein concentration in winter wheat (Triticum aestivum L.) based on unpiloted aerial vehicle multispectral optical remote sensing. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B—Soil & Plant Science72(1), 788-802. https://doi.org/10.1080/09064710.2022.2085165

Internationell konferens med skriftlig och muntlig presentation

Alshihabi O., Persson K., Söderström M.  (2023). Post-processing yield maps of winter wheat using data from satellites and combines. In: Stafford, J.V. (Ed.) Precision Agriculture '23. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, the Netherlands, pp. 523-530. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-947-3

Persson K., Söderström M., Stadig H., Martinsson J. (2023). Target-N: Sentinel-2 based nitrogen optimisation in Swedish cereal production. In: Stafford, J.V. (Ed.) Precision Agriculture '23. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, the Netherlands, pp. 315-322. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-947-3

Söderström M., Piikki K. & Stadig, H. (2021). Yield maps for everyone - scaling drone models for satellite-based decision support. In: Stafford, J.V. (Ed.) Precision Agriculture '21. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, the Netherlands, pp. 911 - 918. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-916-9_109

Notera att i flera fall är publikationerna ett resultat av samarbete med andra projekt.

Fakta:

Projektets namn: Baby Grain Passport
Budget: 9.9 Miljoner kronor
Finansiär: Formas
Planerad projektperiod: 2019-2024 (Juni)


Kontaktinformation

Kristin Persson
Forskare vid institutionen för mark och miljö
Enheten för precisionsodling och pedometri 

0511-67222
kristin.persson@slu.se