Publicerat inom projektet

Senast ändrad: 12 april 2019

Markstrukturindex Excelmodell 

 • Läs användarinstruktioner innan du börjar köra modellen (PDF)
 • Markstrukturindex, excelmodell version 1 (Excelfil)
 • Markstrukturindex, excelmodell version 1 med exempel (Excelfil)

 Markstrukturtest i fält - Beskrivning och instruktioner (PDF)

"Hur mår din jord" - kortversion av markstrukturtestet i fält (PDF)

 Publikationer:

  • Slutrapport: Markstrukturindex - ett sätt att bedöma jordarnas fysikaliska status och odlingssystemets inverkan på markstrukturen (PDF)
  • ”Markstruktur och markvattentillgång – begränsande faktorer i svensk sockerbetsodling” Kerstin Berglund. (PDF)
  • Odlingssystemets effekt på markstrukturen. En studie av tre olika odlingssystem på Logården. Anna Bjuréus & Kerstin Berglund (PDF)
  • Markstrukturindex – utvärdering av markpackningsfaktorn Elise Nilsson, examensarbete (PDF)
  • Soil structure index – A method to evaluate the physical status of the soil and the effect of the farming system on soil structure. Nordic Association of Agricultural Scientists 22nd Congress, July 1-4 2003, Turku, Finland. Poster. Berglund, K., Berglund, Ö. & Gustafson Bjuréus, A. 2003. (PDF)
 • "Går markstruktur att mäta?"
  Sammanfattning av ett föredrag om markstruktur och markstrukturindex på jordbrukskonferensen, SLU, Uppsala 19-20/11/2002. (PDF)
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se