Publicerat inom projektet

Senast ändrad: 14 april 2021

Publikationer kring markstrukturindex kan laddas ner här.

Markstrukturindex Excelmodell 

Markstrukturtest i fält

 Publikationer

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se