Publicerat inom projektet

Senast ändrad: 09 mars 2022

Publikationer kring markstrukturindex kan laddas ner här.

Markstrukturindex Excelmodell 

Markstrukturtest i fält

 Publikationer