Markstrukturindex - ett sätt att bedöma strukturtillståndet i din jord

Senast ändrad: 08 november 2021

Markstrukturindex är en metod att bedöma jordarnas fysikaliska status och odlingssystemets påverkan på markstrukturen genom att värdera och väga samman hur olika odlarberoende faktorer påverkar markstrukturen och markens fysikaliska egenskaper.

Indexet består av tre delar, se bilknapparna nedan.