Markstrukturindex - ett sätt att bedöma strukturtillståndet i din jord

Senast ändrad: 03 oktober 2019

Markstrukturindex är en metod att bedöma jordarnas fysikaliska status och odlingssystemets påverkan på markstrukturen genom att värdera och väga samman hur olika odlarberoende faktorer påverkar markstrukturen och markens fysikaliska egenskaper.

Indexet består av tre delar:  
Grundförbättringsindex                    Odlingssystemindex                     Markstrukturtest             

 

Sidansvarig: orjan.berglund@slu.se