Regionala växtnäringsförsök

Senast ändrad: 20 juni 2024

De regionala försöken drivs och finansieras via försökregioner med flera medverkande intressenter. Försöken utförs av Hushållningssällskapen. Utveckling och datahantering sker i samarbete med SLU genom Fältforsk.

Nedan listas pågående försöksserier. Från plannumret länkas man vidare till PM med mer. Ytterligare information, såsom resultatblanketter för enskilda hittar man man med sökfunktionen på Fältforsk. Rapporter från pågående och avslutade serier finns på på Sverigeförsöken.
 
Har du frågor kring växtnäring i de regionala försöken? Vill du vara med och diskutera försöksverksamhet inom växtnäringsområdet? Då är du välkommen att delta på möten med ämneskommitté växtnäring. Kontakta Sofia Delin (uppgifter finns längst ned på sidan). 

L3-0014 Avloppsslam – effekt på gröda och jord

På två försök i Skåne jämförs olika givor av rötslam i kombination med mineralgödselmedel. Effekter på upptag i grödan och på utvecklingen i marken över tiden följs upp. Av speciellt intresse är upptag och anrikning av tungmetaller.

L3-0010 Fastliggande växtföljds- och skörderestförsök

Försöken startades 1951 och tillhör därmed några av de äldsta i landet. Två olika växtföljder och tre olika strategier för skörderestbehandlingar jämförs.

Växtföljderna betecknas Sb-K-V-Hv, respektive Sb-K-Hr-Hv och betyder sockerbetor, korn, vall/höstraps och höstvete. Skörderestbehandlingarna omfattar all halm och blast bortförd, all halm bränd, respektive blast bortförd samt all halm och blast nedbrukad. Från och med 2005 pågår ett försök i serien i Skåne. Till och med 2004 fanns två försök; Hvilan och Petersborg, numera är bara Petersborg pågående.

Resultatblanketter

Försöksresultat har bearbetats och publicerats i Rapport 210 (pdf) från Avd. för växtnäringslära.

LS3-9011 Systemförsök med höstvete

Syftet är att jämföra odlingsekonomin i två höstvetesorter vid varierande intensitet i utsädesmängd, N-gödsling och växtskydd. Anknyter till tidigare plan LS-9009. Dessa försöksplaner och resultatblanketter finns efter förfrågan.

Resultatblanketter

2010 L-län (Borrby)
2010 L-län (Fjälkinge)
2010 M-län (Viken)
2010 M-län
(Klagstorp)

2011 L-län (Fjälkinge)
2011 L-län (Borrby)
2011 M-län
(Ödåkra)
2011 M-län (Anderslöv)

2012 L-län (Fjälkinge)
2012 L-län (Borrby)
2012 M-län
(Ödåkra)
2012 M-län
(Smygehamn)

2013 L-län (Borrby)
2013 L-län
(Kristianstad)
2013 M-län
(Åsmundtorp)
2013 M-län (Klagstorp)

2014 L-län (Borrby)
2014 L-län
(Kristianstad)
2014 M-län
(Landskrona)

 

Regionala växtnäringsförsök 2015

 • L3-0010 Växtföljd och skörderester
 • L3-0014 Avloppsslam-effekt på gröda och jord
 • L3-1032 Kvävegödsling med olika gödselmedel i höstvete
 • L3-1040 Biokol
 • L3-2290 Kvävestrategi i höstvete
 • L3-2291 Kvävestrategi i maltkorn
 • L3-3101 Svavel, fosfor, kalium och bor till åkerböna
 • LS3-9011-3 Ettårigt systemförsök med höstvete
 • OS3-184 N-stegar i vårraps
 • OS3-191 Organisk gödsel till höstraps
 • OS3-192 Optimal kvävegödsling på våren till höstraps
 • OS3-193 Mikronäring och tillväxtreglering i höstraps

Kontaktinformation

Sofia Delin, forskningsledare
Lanna forskningsstation, SLU
sofia.delin@slu.se, 0511-67235