Publikationsserier inom vattenhushållning och vattenkvalitet

Senast ändrad: 18 mars 2024
En bäck rinner genom ett jordbrukslandskap. Foto.

Här har vi samlar rapporter, tidskrifter, slutredovisningar, årsrapporter och diverse publikationer som vi gett ut inom området vattenhushållning och vattenkvalitet.

Publikationsserien Ekohydrologi

I denna serie publiceras resultat från forskning, försök och miljöövervakning i ämnet vattenvårdslära vid institutionen för mark och miljö, SLU.

Här finns länkar till alla nummer i serien Ekohydrologi.

Hydroteknik - Stenciltryck (nr 1-107) och Rapporter (nr 108-167)

I denna serie publicerades forsknings- och försöksresultat från Institution, senare avdelningen, för lantbrukets hydroteknik, SLU. Serien gavs ut under åren 1952-1993.

En förteckning över alla rapporter i serien finns här.

Rapportserien är av bibliotekstekniska skäl uppdelad i olika delar.

Alla nummer i serien

Hydroteknik - Rapport (online) nr 1-9 och 12-

Denna serie rapporter (ISSN 1653-6797) publiceras endast elektroniskt och ersätter den tidigare tidskriftsserien Avdelningsmeddelanden (ISSN 0282-6569) utgiven mellan åren 1981-2004. 

Lista över alla nummer i serien Hyrdroteknik Rapport finns här

Länkar till rapport i serien

Berglund, Kerstin & Berglund, Örjan (eds.). Proceedings of the International Conference on Climate Smart Agriculture on Organic Soils - 23rd – 24th of November 2017, Uppsala, Sweden. Hydroteknik 17

Wesström, Ingrid and Geranmayeh, Pia and Joel, Abraham & Ulén, Barbro (2016). Översvämningar på jordbruksmark – utredning av konsekvenser på mark och produktion. Hydroteknik 16

Bjuréus, Anna and Berglund, Kerstin (2010). Odlingssystemets effekt på markstrukturen. Hydroteknik 15

Berglund, Örjan and Berglund, Kerstin (2010). Inomfältsvariation i markegenskaper och koldioxidavgång. Hydroteknik 14

Waldemar Johansson. 2009. Biogasprojektet Växtkraft från idé till verklighet. Hydroteknik 13

Berglund, Örjan and Berglund, Kerstin and Solhenius, Gustav (2009). Organogen jordbruksmark i Sverige 1999-2008. Hydroteknik 12

tina Adielsson, Stig Ledin & Pär Wennman. 2008. Development of sown plant species in constructed sloping meadow with varying moisture conditions.  Hydroteknik 11 EJ UTGIVEN

Stina Adielsson, Pär Wennman & Stig Ledin. 2008. Plant beds for constructed meadows in urban areas. 25 s. Hydroteknik 10 EJ UTGIVEN

Johansson, Waldemar and Gustafsson, Eva-Lou (2008). Effekter av ny matjord och marktäckning på vattenomsättning och tillväxt hos korn på fem lerjordar. Hydroteknik 9

Berglund, Kerstin and Gustafson Bjuréus, Anna (2008). Markstrukturtest i fält. Hydroteknik 8

Berglund, Örjan and Berglund, Kerstin (2008). Odlad organogen jord i Sverige 2003. Hydroteknik 7

Wesström, Ingrid and Joel, Abraham (2007). Lustgasavgång från åkermark vid reglering av grundvattennivån. Hydroteknik 6

Ledin, Stig (2006). Metoder för växtetablering på sandmagasinet vid Aitik. Hydroteknik 5

Johansson, Jenny (2006). Marktäckande, lågväxt vegetation på ställverksmark. Hydroteknik 4

Lennmo, Emma (2006). Växters upptag av spårämnen från rödfyr. Hydroteknik 3

Pettersson, Karin (2006). Root development of Lolium perenne in diesel contaminated soil. Hydroteknik 2

Krafft, Anna (2006). The effect of urban runoff on the water quality of the Sweetbriar Brook, Ampthill, UK. Hydroteknik 1

Hydroteknik – Avdelningsmeddelande 81:1 till 04:3

Denna serie meddelanden utgavs av Avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Serien innehöll sådana forsknings- och försöksredogörelser samt andra uppsatser som bedömdes vara av i första hand internt intresse. Uppsatser lämpade för en mer allmän spridning publicerades bl a i avdelningens rapportserie.

Grundförbättring

Grundförbättring - Tidskrift för jordbrukets rationalisering genom grundförbättring/ Journal of Agricultural Land Improvement.
Utgiven av Kungliga lantbrukshögskolans Institution för agronomisk hydroteknik i samarbete med Sällskapet för agronomisk hydroteknik under åren 1947- 1976.

Lista över innehållet i alla nummer i serien Grundförbättring finns här

 


Kontaktinformation

Jennie Barron
Professor vid Institutionen för mark och miljö
jennie.barron@slu.se, 018-671578