Forskarutbildningsnämnden vid institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 19 februari 2024

Forskarutbildningsnämndens uppgift vid institutionen för mark och miljö är att bereda ärenden rörande forskarutbildningen vid institutionen.

I detta ingår förberedelse för antagning, uppföljning av studieplaner och genomförande av doktorandseminarier. Dessutom godkänner nämden kursplaner.

Ledamöter

Ordförande

Studierektor Elisabet Lewan

Handledarrepresentanter

Doktorandrepresentanter

Kontaktperson i Skara: Bo Stenberg