Forskarutbildningsnämnd vid institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 03 april 2019

Uppgifter: Bereder ärenden rörande forskarutbildningen vid institutionen. I detta ingår förberedelse för antagning, uppföljning av studieplaner och genomförande av doktorandseminarier. Godkänner kursplaner.  

Ledamöter:
Ordförande: studierektor Elisabet Lewan

Handledarrepresentanter:
Jon-Petter Gustafsson
Vakant
Helena Aronsson
Björn Lindahl

Doktorandrepresentanter:
Gizachew Tarekegn Getahun
Hugo De Campos Pereira
Katrin Rychel   

Kontaktperson i Skara: Bo Stenberg

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se