Skogsdatalabbets filserver vid SLU

Senast ändrad: 22 maj 2023

Från skogsdatalabbets filserver vid SLU kan du ladda ner öppna data och kartprodukter.

Från skogsdatalabbets filserver vid SLU kan du ladda ner öppna data och kartprodukter som har samlats in och producerats inom ramen för SLU:s miljöanalys och inom forskning och undervisning.