Heltäckande kartdata

Senast ändrad: 04 oktober 2017

Yttäckande information som bygger på en kombination av inventerings- och fjärranalysdata

Efterfrågan på aktuell digital information om våra skogar ökar i snabb takt. Detsamma gäller användningen av geografiska informationssystem (GIS). Möjligheten att se hur mycket skog som finns inom ett visst område, att kunna uppskatta skogens ålder och se vilka trädslag den består av intresserar många olika användar

SLU Skogskarta
Produkten är en sambearbetning av satellitbilder från Saccess  och fältdata från Riksskogstaxeringen.
SLU Skogskarta är utvecklad och producerad av fjärranalysavdelningen, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU i Umeå.
Data finns att använda online, ladda ner via ftp eller använda direkt i ditt GIS program.

Skogliga grunddata
Med data från laserskanning kombinerad med fältdata från Riksskogstaxeringen kan du se flera typer av kartor som beskriver skog och mark. Kartorna är fria att använda. Väljer du att ladda ner data behöver du någon form av GIS- eller kartprogram.


Kontaktinformation

Mikael Egberth, Forskningsingenjör
Avdelningen för skoglig fjärranalys,
Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
mikael.egberth@slu.se
090-786 8517