Riksskogstaxeringens online resurser

Senast ändrad: 07 september 2017

Riksskogstaxeringen är en stickprovsinventering där provytor inventeras och utgör underlag för skattningar. Riksskogstax­­­­eringens främsta syfte är att beskriva tillstånd och förändringar i våra skogar. Riksskogstaxeringen tillhandahåller ett antal online resurser.

www.slu.se/riksskogstaxeringen

Statistik arkiv
Den officiella statistiken om status och förändring i skogen. Statistik finns tillgängligt via PX-web och kan laddas ned i flera format och även hämtas via API.

TaxWebb
Vårt interaktiva analysverktyg där du kan på egen hand kombinera ett urval av Riksskogstaxeringens variabler ich ta fram skräddarsydd statistik.

Skogsdata
Den årligen utgivna publikationen Skogsdata presenterar aktuella uppgifter om de svenska skogarna. Dessutom behandlas ett aktuellt tema i varje utgåva. Skogsdata ingår i Sveriges officiella statistik.

Fakta:

Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av SLU i Umeå. De insamlade uppgifterna används bland annat till att producera officiell statistik om tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Riksskogstaxeringens data används även för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.


Gå gärna in på Riksskogstaxeringens hemsida, där det finns en stor mängd statistik om Sveriges skogar.


www.slu.se/riksskogstaxeringen


Riksskogstaxeringen är en del av program Skog inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.


Kontaktinformation

Per Nilsson, Redovisningsansvarig vid Riksskogstaxeringen Per Nilsson, Projektledare
Riksskogstaxeringen, SLU
per.nilsson@slu.se
090-786 8472