Vad är en mandatsort?

Senast ändrad: 13 april 2018

Till mandatsorterna räknas sorter av svenskt ursprung, det vill säga sorter som har namngivits och spritts lokalt, liksom sorter framförädlade och marknadsförda av svenska växtförädlare. Dessutom innefattas utländska sorter med lång dokumenterad odlingstradition. Här ges några exempel på mandatsorter:

landströms gröna

Landströms gröna

Landströms gröna är exempel på en svensk lokalsort av krusbär. Sorten har odlats sedan början av 1900-talet. Bären är stora och tidigmognande.

 

Det vita vinbäret Gullan

Det vita vinbäret Gullan är framtaget genom svensk växtförädling på Alnarp. Professor Fredrik Nilsson korsade föräldrasorterna Rote Spätlese och Red Lake 1960. Tjugo år senare kunde Gullan föras i handeln.

 whitesmith krusbär

Krusbäret Whitesmith

Whitesmith är en utländsk sort med lång odlingshistoria i Sverige. Ursprungligen kommer den från England, där den anses ha uppstått redan under 1700-talet.


Kontaktinformation

Inger Hjalmarsson, genbankskurator

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
inger.hjalmarsson@slu.se, 040-41 55 74, 070-414 50 64

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se