Vad är en mandatsort?

Senast ändrad: 09 juni 2021

Till mandatsorterna räknas sorter av svenskt ursprung, det vill säga sorter som har namngivits och spritts lokalt, liksom sorter framförädlade och marknadsförda av svenska växtförädlare. Dessutom innefattas utländska sorter med lång dokumenterad odlingstradition. Här ges några exempel på mandatsorter:

 

En äldre botanisk illustration i färg som föreställer ett grönt krusbär. Landströms gröna

Landströms gröna är exempel på en svensk lokalsort av krusbär. Sorten har odlats sedan början av 1900-talet. Bären är stora och tidigmognande.

 

 

Färgfoto av det vita vinbäret 'Gullan'. På fotot ses flera bärklasar hängande från en vinbärsbuske.Det vita vinbäret Gullan

Det vita vinbäret Gullan är framtaget genom svensk växtförädling på Alnarp. Professor Fredrik Nilsson korsade föräldrasorterna Rote Spätlese och Red Lake 1960. Tjugo år senare kunde Gullas föras i handeln. 

 

 

Bilden visar en äldre illustration av ett krusbär. Krusbäret är ljugrönt.Krusbäret Whitesmith

Whitesmith är en utländsk sort med lång odlingshistoria i Sverige. Ursprungligen kommer den från England, där den ansetts ha uppstått redan under 1700-talet. 

 


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se