Markstrukturindex

Senast ändrad: 09 december 2022

Här kan du läsa om grundförbättringsindex, odlingssystemindex och markstrukturtest.

Grundförbättringsindex 

Här bedöms effekterna av olika långsiktiga grundförbättringsåtgärder som t ex dränering och strukturkalkning. Behovet av olika åtgärder bedöms antingen utifrån schabloner för olika jordarter och klimatområden, tidigare uppmätta värden på t ex jordens genomsläpplighet för vatten eller från de resultat som det enkla marktestet ger. Mer information.

Odlingssystemindex

Odlingssystemets markstruktureffekter bedöms och summeras i ett odlingssystemindex. Utgångspunkten är att rotproduktion, upptorkning och återförsel av organiskt material är positivt och att bar mark, marköverfarter och markbelastningar är negativt för markstrukturen och markens fysikaliska egenskaper.

De olika delarna i indexet korrigeras med olika koefficienter och den summerade effekten vägs till slut ihop till ett odlingssystemindex för bedömning av odlingssystemets inverkan på markstrukturen.

Markstrukturtest

Markstrukturtest i fält är ett antal enkla fälttester som sammantaget ger en beskrivning av markens strukturtillstånd. Testerna är ett redskap för dig att lära känna dina odlingsjordar bättre. Du kan lätt utföra dem på egen hand och de kräver ingen specialutrustning.

Det kan dock vara trevligt och lärorikt att göra fälttesterna tillsammans med andra lantbrukare och/eller rådgivare. Genom att regelbundet utföra testerna håller du markstrukturen under uppsikt och märker effekterna av dina odlingsåtgärder.