Markvård och markförbättring

Senast ändrad: 09 december 2022
En jordprofil i gräsmark, foto.

Mål: Att utveckla medel och metoder för att bibehålla och förbättra de odlade jordarnas fysikaliska status så att luft-, vatten- och växtnäringshushållning optimeras och så att jordarnas långsiktiga produktionsförmåga upprätthålls och negativa miljöpåverkan minimeras.