Redaktionskommittén

Senast ändrad: 27 september 2023

Information om redaktionskommittén för forskarutbildning på institutionen för mark och miljö.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Lisbet Lewan
Universitetslektor och studierektor för forskarutbildningen
Institutionen för mark och miljö, SLU
lisbet.lewan@slu.se, 018-67 26 29