Gävleborgs län, Ljusdal (61° N, 16° E)

Senast ändrad: 21 april 2021

Under vintern 2020 märktes 25 vuxna älgar (18 kor, 7 tjurar) i Ljusdals kommun i områden där de tre stora skogsbränderna (Ängra, Nötberget och Enskogen) härjade 2018. Sammanlagt berörde kommunens skogsbränder en yta på 9500 hektar som ändrade grundförutsättningarna för viltet. Älg gynnas av ökad tillgång till ny vegetation som ungskog. Likväl som efter stormarna Gudrun och Per i Kronobergs län som omvandlade stora delar av det äldre skogslandskapet till ungskog, ökar skogsbränderna tillgång till ungskogsmiljöer. Projektet kommer till en början pågå under 3 år och fokusera på att bättre förstå hur älgstammen i området påverkas av dessa förändringar, hur älgar använder landskapet och utnyttjar livsmiljöerna i relation till brandområdet, samt att studera deras reproduktion (antal kalvar och överlevnad) under de kommande åren. Därtill utförs spillnings-, foder- och betestrycksinventeringar. Projektet är finansierat av Sveaskog.

 

Karta som visar första märkpositionen.

Karta som visar första märkpositionen.

Följ länken nedan för att se rörelsemönster av de älgar som är märkta i Gävleborgs län

https://wram.slu.se/ (öppnas i nytt fönster)

Förkortningar: HK-Haparanda-Kalix, HA-Harads, JE-Junsele, LJ-Ljusdal, NM-Nordmaling, F eller M-Nikkaluokta (F= ko, M= tjur).

Om kartan inte visas kan det bero att ditt fönster i webbläsaren måste minskas i storlek och/eller popup-blockers måste vara avstängt.