Kalmar län, Misterhult (57° N, 16° E)

Senast ändrad: 02 juni 2021

Under tidigare år har svensk älgforskning varit mycket koncentrerad till norra delen av landet, men under 2009 märktes de första älgarna med GPS-sändare i södra Sverige, på Öster Malma (Södermanlands län, breddgrad 58) och i Växjö (Kronoberg, breddgrad 57). I början av januari 2010 märktes därtill 26 älgar (6 tjurar, 20 kor) i området kring Misterhult (breddgrad 57). Området är mycket lämpligt för att studera samspelet älg -skogsbruk och spännande för att flera olika klövviltarter förekommer i samma område. Dessutom går E22 rakt genom området så att frågan vilt och trafik också kan studeras. Projektet avslutades 2012.

 

Karta som visar första märkpositionen.

Karta som visar första märkpositionen.