Kalmar län, Öland (56° N, 16° E)

Senast ändrad: 02 juni 2021

Under tidigare år har svensk älgforskning varit mycket koncentrerad till norra delen av landet, men under 2009 märktes de första älgar med GPS-sändare i södra Sverige, på Öster Malma (Södermanlands län, breddgrad 58) och i Växjö (Kronoberg, breddgrad 57). Under 2010 märktes ytterligare älgar i södra Sverige, i Misterhult (breddgrad 57). I februari 2012 märkte vi för första gången älgar på ön Öland; 25 vuxna älgar varav 5 tjurar. Området är mycket intressant och speciellt, i inget annat område av våra forskningsprojekt omfattar älgarnas hemområden en så hög andel åkermark (> 50 %) än på Öland. Liksom de andra områdena i södra Sverige, har Öland inga stora rovdjur som kan ta årskalvar. Men trots detta har lokala observationer rapporterat om en låg kalvöverlevnad under sommaren. Vi följde kalvningarna extra noggrant och jämförde årskalvarnas sommaröverlevnad med områdena i Växjö och Öster Malma. Våra resultat bekräftar de lokala observationerna att överlevnaden av årskalvar är låg på Öland. Den är till och med mycket låg och faktiskt globalt den längst rapporterade för områden utan stora rovdjur. Vid slutet av 2017 har vi märkt totalt 37 vuxna älgar (30 kor, 7 tjurar) på Öland och vi har dokumenterat 106 årskalvar och deras överlevnad. Projektet är i grunden avslutat, men några älgar har kvar sina halsband.

 

Karta som visar första märkpositionen.

Karta som visar första märkpositionen.

För att läsa mer om årskalvarnas överlevnad på Öland, titta gärna på uppsatsen av Andrew Allen och medförfattare (på engelska):

Allen AM, Dorey A, Malmsten J, Edenius L, Ericsson G, Singh NJ. 2017. Habitat-performance relationships of a large mammal on a predator-free island dominated by humans. Ecology and Evolution 7:305-319. DOI: 10.1002/ece3.2594

För att läsa mer om förändringar I markanvändning och älgkornas livsmiljöanvändning under kalvningssäsongen på Öland, tittar gärna på ex-jobbet av Ida Olofsson (på Engelska med svenska sammanfattning)

Olofsson I. Land use changes and its consequences on moose habitat. Avancerad nivå, A2E. Umeå: SLU, Institutionen för vilt, fisk och miljö. https://stud.epsilon.slu.se/10276/