Kronoberg län, Växjö (57° N, 14° E)

Senast ändrad: 06 december 2017

Under tidigare år har svensk älgforskning varit mycket koncentrerat till norra delen av landet, men under 2009 märktes de första älgar med GPS-sändare i södra Sverige, i Växjö (Kronoberg län, breddgrad 57) och på Öster Malma (Sörmland, breddgrad 58). I februari 2009 märkte vi 25 älgar (5 tjurar, 20 kor) i området kring Växjö. Området är mycket spännande inte bara med hänsyn tagit till frågor kring älg och skogsbruks efter stormarna Gudrun och Per, utan också för att olika klövviltarter förekommer i samma trakter och bilda flerartssystem som behöver en syn inom förvaltning. Samtidigt är området intressant för frågor kring vilt och trafik eftersom befolkningstätheten och därmed trafikvolymen är mycket högre än i norra Sverige och älgarnas hemområden omfattar en del stora och hård trafikerade vägar. Forskningsfrågor i detta projekt berör fram för allt älgarnas rörelsemönster, hemområden, habitatval över tid (när börjar matfönstret efter stormanar krympa?), reproduktion och överlevnad. Vi studerar också kalvarnas sommaröverlevnad där vi jämför överlevnad i Växjö, Öster Malma och på Öland som alla är alla områden fria från stora rovdjur till skillnad från norra Sverige. I de följande åren märkte vi ytterligare älgar i Växjö området, dels för att ersätta en del av förluster under tidigare åren, men också för att utöka forskningsinsatsen i detta område. Vid slutet av 2017 har totalt märkts 65 vuxna älgar (49 kor, 16 tjurar) i området och vi har kunnat dokumentera 255 årskalvar och deras överlevnad.

Följ länken nedan för att se hur älgarna rör sig:
http://webmap.slu.se/website/moosetrack_TVS/ (öppnas i nytt fönster)

Om kartan inte visas kan det bero att ditt fönster i webbläsaren måste minskas i storlek och/eller popup-blockers måste vara avstängt.

Karta som visar första märkpositionen.
Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se