Sörmland, Öster Malma (58° N, 17° E)

Senast ändrad: 02 juni 2021

Under tidigare år har svensk älgforskning varit mycket koncentrerad till norra delen av landet, men under 2009 märktes de första älgarna med GPS-sändare i södra Sverige, på Öster Malma (Södermanlands län, breddgrad 58) och i Växjö (Kronoberg, breddgrad 57). I februari 2009 märktes 25 älgar (5 tjurar, 20 kor) i området kring Öster Malma. Området är mycket spännande inte bara med hänsyn på älg och människans markanvändning, utan också för att de olika klövviltsarterna förekommer i samma trakter, samt för vilt och trafikfrågor. Området är också ett av referensområdena inom forskningsprogrammet BEYOND MOOSE där vi i detalj studerar betestryck under sommar och vinter med hjälp av temporära och permanenta hägn. BEYOND MOOSE fortsätter också inventeringarna av betestryck och spillning av klövvilt i fotspåren av fortlöpande miljöanalys (FOMA) i området. Åren som följer 2009 har vi märkt ytterligare älgar dels för att ersätta en del av förluster under tidigare år och för att utöka forskningsinsatsen i detta område. Vid slutet av 2017 har vi märkt totalt 75 vuxna älgar (57 kor, 18 tjurar) i området och vi har dokumenterat 124 årskalvar och deras överlevnad. Projektet är i grunden avslutat, men några älgar har kvar sina halsband.

 

Karta som visar första märkpositionen.

Karta som visar första märkpositionen.