Avsnitt 13 – Master thesis #2

Senast ändrad: 20 maj 2021

Äntligen är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Wild Research Bites! Den här gången presenterar två studenter deras masterexamensarbeten för oss.

Studenterna Amber Mertens De Vry och Jaime Ramón Luna Santa-María delar med sig av sina erfarenheter av att gå masterprogrammet Conservation and Management of Fish and Wildlifeinstitutionen för vilt, fisk och miljö på SLU i Umeå och hur det går för dem att skriva sina examensarbeten på 60 högskolepoäng.

Amber är en student från Belgien som håller på med att utveckla ett set med genetiska markörer för att bestämma släktskap i hyenapopulationer. Detta kan användas för att studera hyenornas populationsstruktur, genetiska hälsa, hur djuren rör sig med mera. Spännande saker!

Jaime undersöker hur diversitet hos vilda bin skiljer sig mellan konventionellt brukad skog och Sveaskogs Ekoparker där en kombination av virkesproduktion och bevarande sker.

Både Amber och Jaime berättar om sina erfarenheter ute i fält, vad de gillat mest med att göra sina examensarbeten och hur det är att bo och studera i Sverige.

Sätt dig bekvämt och lyssna! Skicka dina frågor till wildpodcast@slu.se

Textversion av avsnittet hittar du här.