Dokumentation

Senast ändrad: 23 juni 2011

Föredragshållarnas presentationer som pdf. Alla dokument är skyddade - de kan inte redigeras eller skrivas ut. Allt material tillhör författarna. För att få använda materialet i något sammanhang skall tillstånd inhämtas från författaren samt källa anges.

Deltagare

 Deltagarförteckning

Inledning

 Därför inrättar vi skyddade områden - Olle Höjer

Seminaiepresentationer

Tema: Naturvård i skogen

Pass A Den svenska modellen
 Kristoffer Hylander
 Artur Larsson

Pass B Miljöhänsyn i skogsbruket
 Bo Söderström
 Malin Andersson
 Lars Vikinge

Pass C Framtidens naturvård
 Frank Götmark
 Stefan Bleckert

Tema: Reservat i ett nytt klimat

Pass A Markanvändning
 Tommy Lennartsson
 Jan Eksvärd

Pass B Artutbredningar
 Åke Lindström
 Wenche Eide

Pass C Resiliens
 Thomas Elmqvist
 Karin Skantze

Tema: Engagemang för naturen

Pass A Naturguidning
 Eva Sandberg
 Isak Isaksson

Pass B Natur i skolan
 Christina Polgren
 Iann Lundegård

Pass C Natur på samhällsagendan
 Claes Svedlindh

Tema Kommunal naturvård

Pass A Samverkansformer
 Kristina Thorell
 Susanne Paulsson

Pass B Strandskydd
 Erik Sjödin
 Olof Moberg

Pass C Landskapsplanering
 Kristina Nilsson
 Anna Hall


Kontaktinformation