Observationsfält på åkermark

Senast ändrad: 09 september 2020

Mätning av kväve- och fosfortransport från åkermarken.

Nationell miljöövervakning av 13 jordbruksfält. Fälten finns hos lantbrukare och ingår i deras normala jordbruksdrift. Undersökning av inverkan på läckage av näringsämnen till ytvatten och grundvatten. Observationsfält på åkermark fokuserar på dräneringsvattnet från enskilda fält (s.k. observationsfält, ca 4-34 hektar).

Kontakt

Lisbet Norberg

Relaterade sidor:


Kontaktinformation