MineDeer - Gruvverksamhet i renskötselområdet, ökad kunskap om gruvverksamhetens påverkan på renar, renskötsel och samisk kultur

Senast ändrad: 29 september 2023

Det övergripande målet för projektet är att öka och förbättra dialogen mellan gruvindustri, samhället och andra markanvändande aktörer. Det specifika målet för projektet är att utveckla verktyg och metoder för att sammanställa ny och bättre kunskap om hur gruvverksamhet påverkar renen, renskötseln och den samiska kulturen för att skapa bättre förståelse bland alla involverade markanvändare.

Planerat upplägg och genomförande 

Kunskapsbyggandet sker genom kontinuerliga arbetsmöten mellan SLU, samebyar och Boliden. Genom iterativa processer samlar SLU data och nya resultat och presenterar dessa för projektgruppen vilken ger SLU underlag och stöd för fortsatta analyser. Vi har senarelagt projektets inledande projektmöten med samebyar till efter sommaren. SLU använder denna tid för utökade förberedande analyser. Projektet genomförs av en forskargrupp med kompetenser inom ett flertal expertområden. Vi har identifierat projektets doktorand men inte genomfört den formella anställningsprocessen.

Film om projektet:

Svenska: https://s3m.io/4zudI

Engelska: https://s3m.io/PDSOb

Projektet period

2020/04/01 - 2023/03/31 (36 månader)

Projektparter

SLU

Projektledare:

Per Sandström, SLU, Inst. för skoglig resurshushållning, Umeå.

Anna Skarin, SLU, Inst. för husdjurens utfodring och vård, Uppsala.

Övriga medverkande

Boliden Mineral AB

Gällivare sameby

Mausjaure sameby

Malå sameby


Kontaktinformation

Per Sandström, forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig resursanalys
Tel: 090-786 86 53
per.sandstrom@slu.se

Anna Skarin, professor
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV)
Renskötsel
Tel: 018-67 19 54
anna.skarin@slu.se