Datavärdskap jordbruksmark

Senast ändrad: 20 juni 2024
En person vid ett vattendrag, foto.

Vi levererar kvalitetssäkrade data från miljöövervakningen på uppdrag av Naturvårdsverket. Med den här insatsen får omvärlden snabbare tillgång till de senaste resultaten.

Institutionen är datavärd för data som insamlats genom nationell och regional miljöövervakning inom programområdena Jordbruksmark och Luft (enligt Naturvårdsverkets indelning). En datavärds uppdrag är att lagra, kvalitetssäkra och tillgängliggöra data. I uppdraget ingår också att ta fram vissa bearbetningar av data.

Mer information om datamängderna finner du på vår registersida.

Vid institutionen utför vi också miljöövervakning, både inom programområde Jordbruksmark och inom andra program.

Delprogram inom datavärdskapet

- och information om ingående undersökningar och data

Databaser

Jordbruksverkets jordartskartering

Jordbruksverkets jordartskartering, som omfattar ca 12 600 provpunkter i svensk åkermark, lagras också inom datavärdskapet. Statistik för jordartskarteringen går att söka fram i webbtjänsten Miljödata MVM. Mer information om undersökningen hittar du här.

Regionala pesticiddatabasen - RPD

I den regionala pesticiddatabasen kan du söka efter bekämpningsmedel som påträffats i miljöövervakning som inte ingår i den löpande, nationella miljöövervakningen. Datamaterialet kommer från provtagningar utförda i hela landet. Du kan söka data i Miljödata MVM eller hitta mer information om RPD här.