Sveriges lantbruksuniversitet

Medarbetare


Antal sökresultat: 62
Hussein Agha
Hussein Agha
Universitetsadjunkt vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-41 52 09, 0724530594
E-post: hussein.agha@slu.se

Arbetsbeskrivning: BT, teknik. teknikgruppen, byggteknik, byggvetenskap, biosystem och teknologi

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpJohannes Albertsson
Johannes Albertsson
Forskare vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415512, 0708-658318
E-post: johannes.albertsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Salix, ogräsbekämpning, bioenergi, odlingssystem och klimatförändringar

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpBara'A Alkhaled
Bara'A Alkhaled
Doktorand vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415264
E-post: baraa.alkhaled@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpBeatrix Alsanius
Beatrix Alsanius
Professor vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415336
E-post: beatrix.alsanius@slu.se

Arbetsbeskrivning: Säker tillgång till livsmedel (food security), livsmedelshygien, livsmedelssäkerhet (food safety), vatten, irrigation, bördighet, hydroponiska odlingssystem, urban odling, uthålliga intensiva produktionssystem, shigatoxin-/ verotoxinproducerande E. coli (EHEC), Salmonella, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Bacillus cereus, biologisk bekämpning, antibiotikaresistanta bakterier, nedbrytning av pesticider, ekolologisk odling i växthus, mikrobiell biogeografi, forskargruppledare för hortikulturell mikrobiologi

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpKristina Ascard
Kristina Ascard
Forskningsledare vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415473
E-post: kristina.ascard@slu.se

Arbetsbeskrivning: programstudierektor för utbildningar inom jordbruk och landsbygd (lantmästare kandidatprogram, Agroecology mastersprogram) Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader, Byggnadsplanering, landsbygdsarkitektur

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpHåkan Asp
Håkan Asp
Universitetslektor vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415326
E-post: hakan.asp@slu.se

Arbetsbeskrivning: Växtnäring, hortikultur, tungmetaller, kadmium, <BR>forskargruppsledare hortikulturell produktionsfysiologi.

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpAna Barreiro
Ana Barreiro
Postdoktor vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-41 50 84
E-post: ana.barreiro@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpKarl-Johan Bergstrand
Karl-Johan Bergstrand
Forskare vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415343
E-post: karl-johan.bergstrand@slu.se

Arbetsbeskrivning: Växthus, belysning, prydnadsväxter, hydroponisk odling

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpGeorg Carlsson
Georg Carlsson
Universitetslektor vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415254
E-post: georg.carlsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: agroekologi, biologisk kvävefixering, baljväxter, diversifiering, kvävedynamik, odlingssystem, rhizosfärens ekologi

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpNicolas Carton
Nicolas Carton
Postdoktor vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-41 51 52
E-post: nicolas.carton@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpSiri Caspersen
Siri Caspersen
Forskare FLK vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415327
E-post: siri.caspersen@slu.se

Arbetsbeskrivning: växtnäring, fosfor, mykorrhiza, rotfysiologi, produktionsfysiologi, potatis, grönsaker, blåbär, hortikultur, trädgårdsvetenskap

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpRaj Chongtham Iman
Raj Chongtham Iman
Forskare vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-41 53 29
E-post: raj.chongtham@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpJulia Darlison
Julia Darlison
Doktorand tjl vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415375
E-post: julia.darlison@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpRyan Davidson
Ryan Davidson
Tekniker vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415066
E-post: ryan.davidson@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpNawa Raj Dhamala
Nawa Raj Dhamala
Postdoktor vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-41 52 51
E-post: nawaraj.dhamala@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpLinda-Maria Dimitrova Mårtensson
Linda-Maria Dimitrova Mårtensson
Forskare, Universitetslektor, biträdande vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-41 51 29
E-post: linda.maria.martensson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Arbetsbeskrivning: Diversifiering av växtodlingssystem. Perenna och semi-perenna växtproduktionssystem. Förvaltningseffekter på markens mikroorganismer och markens ekosystemtjänster. Hållbarhetsutvärdering av växtodlingssystem. Ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet.

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpLinda Engh
Linda Engh
Institutionssamordnare vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415263
E-post: linda.engh@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpWilliam English
William English
Extern resurs vid Institutionen för biosystem och teknologi
E-post: william.english@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpJan-Eric Englund
Jan-Eric Englund
Universitetslektor vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415236
E-post: jan-eric.englund@slu.se

Arbetsbeskrivning: Statistik - undervisning, konsultation, forskning.

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpMaria Ernfors
Maria Ernfors
Forskare, Universitetslektor, biträdande vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-41 51 45
E-post: maria.ernfors@slu.se

Arbetsbeskrivning: Odlingssystem, mark, kväve, kol, växthusgaser, 15N

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpAdam Flöhr
Adam Flöhr
Forskningsingenjör vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-41 52 34
E-post: adam.flohr@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpEamon Gallagher
Eamon Gallagher
Försökstekniker vid Institutionen för biosystem och teknologi
E-post: eamon.gallagher@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpMaria Grudén
Maria Grudén
Institutionssamordnare vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415222
E-post: maria.gruden@slu.se

Arbetsbeskrivning: Biosafety, EHEC, green leafy vegetables, laboratory safety

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpKarl-Erik Gustavsson
Karl-Erik Gustavsson
Forskningsingenjör vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415392
E-post: karl-erik.gustavsson@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpOleksiy Guzhva
Oleksiy Guzhva
Forskare vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-41 50 58
E-post: oleksiy.guzhva@slu.se

Arbetsbeskrivning: Mjölkproduktion, betesproduktion, automatisk mjölkning, djurvälfärd, djurhälsa, produktionssystem, beteende, bildanalys, PLF (Precision Livestock Farming), big data, machine learning.

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpDavid Hansson
David Hansson
Forskare FLK vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-41 51 38
E-post: david.hansson@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpMaria Hellström
Maria Hellström
Extern resurs vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 0729620635
E-post: maria.hellstrom@slu.se

Postadress:
Biosystem och teknologi, Box 103

23053 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpAnders Henrik Herlin
Anders Henrik Herlin
Universitetslektor vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-41 52 19
E-post: anders.herlin@slu.se

Arbetsbeskrivning: Samverkanslektor [Byggnadsfunktion med inriktning på husdjurens inhysningssystem och närmiljö.], mjölkproduktion, nötköttsproduktion, häst, får, djurmiljö och byggnadsfunktion, produktionssystem

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpAlexandra Huddell
Alexandra Huddell
Extern resurs vid Institutionen för biosystem och teknologi
E-post: alexandra.huddell@slu.se

Postadress:
Biosystem och teknologi, Box 103

23053 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpMalin Hultberg
Malin Hultberg
Universitetslektor vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415325
E-post: malin.hultberg@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpTorsten Hörndahl
Torsten Hörndahl
Universitetsadjunkt vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-41 54 92
E-post: torsten.horndahl@slu.se

Arbetsbeskrivning: Teknologi applicerad i lantbruket, maskinteknik, skörd, lagring, ventilationsteknik, teknik för foderhantering

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpErik Steen Jensen
Erik Steen Jensen
Professor vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415035
E-post: erik.steen.jensen@slu.se

Arbetsbeskrivning: agroekologi, hållbar utveckling, mångfunktionalitet, odlingssystem, diversifiering av odlingssystem, samodling, växtnäringskretslopp, ekologiskt lantbruk, baljväxter symbiotisk kvävefixering, råvaror till den bio-baserade ekonomi, stabil isotop

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpKnut-Håkan Jeppsson
Knut-Håkan Jeppsson
Forskare FLK vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415484
E-post: knut-hakan.jeppsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Emission av ammoniak och växthusgaser från djurstallar. Luftföroreningar, klimat och termiska närmiljö i djurstallar. Djurmiljö och byggnadsfunktion. Lantbrukets byggnadskonstruktioner.

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpAndrus Kangro
Andrus Kangro
Forskningsledare vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415479, 070-3783531
E-post: andrus.kangro@slu.se

Arbetsbeskrivning: Webmaster för BT. Deltar IT-relaterat i forskningsprojekt och undervisning. Facklig förtroendeman för SACO-S. V.ordf i SACO-föreningen vid SLU:s styrelse.

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpHelena Karlen
Helena Karlen
Universitetsadjunkt vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-41 53 82
E-post: helena.karlen@slu.se

Arbetsbeskrivning: Hortikultur Produktionssystem inom trädgård inklusive hydroponiska Tonvikt på produktionsfysiologin hos trädgårdskulturer odlade på friland och i växthus Urban odling (Urban Horticulture)

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpMaria Karlsson
Maria Karlsson
Forskningsingenjör vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415130
E-post: maria.e.karlsson@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpSammar Khalil
Sammar Khalil
Forskare vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415335
E-post: sammar.khalil@slu.se

Arbetsbeskrivning: Akvaponik, slutna hydroponiksa odlingssystem, stödfaktorer för effektivare biologisk bekämpning i slutna odlingssystem, Trichoderma, rotpatogener, phospholipid fatty acid analyses, PCR- DGGE

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpHelene Larsson Jönsson
Helene Larsson Jönsson
Forskare FLK vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415370
E-post: helene.larsson.jonsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Kadmium, kalciumgödsling, kvävegödsling, potatiskvalitet, tungmetaller, växtnäring

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpMadeleine Magnusson
Madeleine Magnusson
Forskare FLK vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415085
E-post: madeleine.magnusson@slu.se

Arbetsbeskrivning: nötkreatur, nötkött, smitta, juverhälsa, inhysning

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpLars Mogren
Lars Mogren
Forskare vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415376
E-post: lars.mogren@slu.se

Arbetsbeskrivning: Grönsaker, kvalitet, friland

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpFatih Mohammad
Fatih Mohammad
Forskningsassistent vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415257
E-post: fatih.mohammad@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpStina Mortensen
Stina Mortensen
Extern resurs vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 0703-528507
E-post: stina.mortensen@slu.se

Postadress:
Biosystem och teknologi, Box 103

23053 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpEmina Mulaosmanovic
Emina Mulaosmanovic
Doktorand vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-41 52 03
E-post: emina.mulaosmanovic@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpMost Tahera Naznin
Most Tahera Naznin
Universitetslektor, biträdande vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415019
E-post: naznin.most.tahera@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpAndreas Nicolaidis
Andreas Nicolaidis
Extern resurs vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 073-726 99 60
E-post: andreas.nicolaidis@slu.se

Arbetsbeskrivning: System dynamics, Hållbarhet, Systemanalys, Bioekonomi, Biobaserad ekonomi, Naturresursförvaltning, Livsmedel

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpAnders Nilsson
Anders Nilsson
Forskningsledare vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-41 52 70
E-post: anders.ts.nilsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Sekreterare vid Svensk Potatisforskning Alnarp (SPA) Ordförande i ämneskommitte Ogräs vid FältForsk

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpLotta Nordmark
Lotta Nordmark
Universitetsadjunkt vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-41 53 77
E-post: lotta.nordmark@slu.se

Arbetsbeskrivning: Produktionsfysiologi, grönsaker, vin, frukt o bär, för hållbara system, produktionskvalitet

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpAnne-Charlotte Olsson
Anne-Charlotte Olsson
Försöksledare vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415092
E-post: anne-charlotte.olsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: grisar, inhysning, inredning, ekologisk, ekogrisar, stallogistik

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpThomas Prade
Thomas Prade
Universitetslektor, biträdande vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415157
E-post: thomas.prade@slu.se

Arbetsbeskrivning: energigrödor; näringsåterföring; energibalans; vallodling; markkol; markkolsmodellering; mellangrödor; biogas; systemanalys; LCA, LCI; hampa; industrihampa; Cannabis sativa L.; skördeteknik; skördelogistik

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpErik Rasmusson
Erik Rasmusson
Försöksledare vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 0708-754183
E-post: erik.rasmusson@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpLouise Rehnström
Louise Rehnström
Forskningsassistent vid Institutionen för biosystem och teknologi
E-post: louise.rehnstrom@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpCarolina Rodriguez Gonzalez
Carolina Rodriguez Gonzalez
Doktorand vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415298
E-post: carolina.rodriguez@slu.se

Arbetsbeskrivning: Diversifiering, hållbarhet, odlingssystem, ekosystemtjänster.

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpAnna Karin Rosberg
Anna Karin Rosberg
Forskare tjl, Universitetslektor, biträdande vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-41 53 19
E-post: anna.karin.rosberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Mikrobiell biogeografi, mikrobiella samhällen, säker tillgång till livsmedel, livsmedelssäkerhet, hydroponiska odlingssystem, slutna odlingssystem, uthålliga produktionssystem.

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpMaria Vilain Rørvang
Maria Vilain Rørvang
Postdoktor vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-41 52 29
E-post: mariav.rorvang@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpHanna Sassner
Hanna Sassner
Forskare vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-41 50 62, 070-076 84 37
E-post: hanna.sassner@slu.se

Arbetsbeskrivning: Prefekt

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpSarah-Lina Schild
Sarah-Lina Schild
Postdoktor vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415139
E-post: sarah.lina.schild@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpJohan Sollerhed
Johan Sollerhed
Försökstekniker vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 0708-23 30 16
E-post: johan.sollerhed@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpSven-Erik Svensson
Sven-Erik Svensson
Universitetsadjunkt vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415134
E-post: sven-erik.svensson@slu.se

Arbetsbeskrivning: energigrödor; näringsåterföring; klosettvatten; mellangrödor; halm; industrihampa; skördeteknik; förbehandling

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpEvgenij Telezhenko
Evgenij Telezhenko
Forskare vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-41 50 26
E-post: evgenij.telezhenko@slu.se

Arbetsbeskrivning: Mjölkkor, Golv, Rörelseanalys, klövhälsa

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpLinda Tufvesson
Linda Tufvesson
Forskare vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415021
E-post: linda.tufvesson@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpJenny Yngvesson
Jenny Yngvesson
Universitetslektor vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 0511-67229
E-post: jenny.yngvesson@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , SkaraJean W.H Yong
Jean W.H Yong
Professor vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-41 54 96
E-post: jean.yong@slu.se

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpLoading…