FoU-projekt 2006-2012

Senast ändrad: 11 oktober 2022

Fenotypisk variation hos vallväxter i historiska ängs- och betesmarker, morfologisk beskrivning av insamlade rabarberkloner, in vitro-bevarande av pepparrot, molekylära analyser i ärter, fenotypisk variation hos vallväxter i historiska ängs- och betesmarker och morfologisk beskrivning av insamlade rabarberkloner - det är några av de forskningsprojekt som bedrivits i anslutning till Pom.

Fakta:

Så här kan du söka bland rapporterna

I Jordbruksverkets FoU-databas finns rapporter från de olika projekten.

Gå till: http://fou.sjv.se/fou/default.lasso Klicka på "Sök projekt". Välj därefter "Odlad mångfald (POM)" i valmenyn "Inriktning" och välj "Visa alla". Därefter kan du göra ditt individuella val bland de olika rapporterna.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92