FoU-projekt 2006-2012

Senast ändrad: 06 maj 2019

Fenotypisk variation hos vallväxter i historiska ängs- och betesmarker, morfologisk beskrivning av insamlade rabarberkloner, in vitro-bevarande av pepparrot, molekylära analyser i ärter, fenotypisk variation hos vallväxter i historiska ängs- och betesmarker och morfologisk beskrivning av insamlade rabarberkloner - det är några av de forskningsprojekt som bedrivits i anslutning till Pom.

Fakta:

Så här kan du söka bland rapporterna

I Jordbruksverkets FoU-databas finns rapporter från de olika projekten.

Gå till: http://fou.sjv.se/fou/default.lasso Klicka på "Sök projekt". Välj därefter "Odlad mångfald (POM)" i valmenyn "Inriktning" och välj "Visa alla". Därefter kan du göra ditt individuella val bland de olika rapporterna.

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se