Efterlysning: Vitkålssorten 'Vesternorrland'

Senast ändrad: 26 oktober 2022
Svartvitt foto, klippt ur en äldre tidning. På fotot syns tre män som står på en åker. Var och en av männen håller två stora kålhuvuden under armarna.

Vet du något om vitkålssorten ’Vesternorrland’ som odlades fram till 1950-talet? Kontakta i så fall Poms Fröupprop, se adress nedan. Vi efterlyser frön, bilder, historier med mera.

Under 1700-talet odlades vitkål i stor omfattning och bidrog säkert till att tillgodose behovet av c-vitamin och mineraler under vintern. Under 1800-talet när frökatalogerna blir vanliga innehåller de mest utländska sorter men vitkål utgjorde ett undantag. Av vitkål fanns sorter som ’Enköping’, ’Gästrikland’, ’Vesternorrland’, ’Kinnekulle’ och ’Säfstaholm’. Fram till 1950-talet är sorterna ’Säfstaholm’ och ’Vesternorrland’ välkända, men sedan försvann de.

De nordiska vitkålssorterna kännetecknas av stora, ibland kopiöst stora, plattrunda huvuden som är ganska lösa till skillnad från dagens vitkål. Därför lämpar de sig bra till sallader men också till rätter som kåldolmar.

Fram till 1950-talet är sorterna ’Säfstaholm’ och ’Vesternorrland’ välkända, även om de inte längre odlas i stor omfattning, men sedan försvann de. När Nordiska genbanken (numera NordGen Växter) bildades 1979 hittade man inga av dessa sorter. Men under 1990-talet hittades sorten ’Säfstaholm’ bevarad i genbanken i St Petersburg.

I vilken mån sorterna skilde sig åt är svårt att säga men länsträdgårdsmästare Alfred Lindström i Stöde gjorde en provodling på tidigt 1900-tal där han jämförde dem. Han fann att sorten ’Vesternorrland’ var den absolut bästa, i vart fall i Stöde. Bilden ovan och texten nedan kommer från en frökatalog från Vesternorrlands läns trädgårdsförening 1906 (Reproduktion Kungliga biblioteket).

Vitkål Vesternorrland

All dokumentation som finns om sorten är av intresse. Foton, historier, kännedom om folk som odlat sorten mm, och förstås frön. Det måste kunna dokumenteras att det rör sig om sorten 'Vesternorrland'. Vi är även intresserade av till synes döda frön. Kanske kan man med hjälp av modern teknik få dem att gro även om det tyvärr inte är så troligt. Observera att vi först vill ha kontakt via telefon, brev eller mail innan ni skickar frön eller foton.

Bakom denna efterlysning står Pom, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU, NordGen Växter samt föreningen Sesam.


Kontaktinformation

Agneta Börjeson, extern resurs vid Programmet för odlad mångfald

Röttle natur och kultur, rottlenaturkultur@gmail.com, 070-572 66 77.