Myndighetsarbete

Senast ändrad: 12 maj 2022
Svartvit illustration som bland annat visar arkivskåp och logotyper för olika myndigheter.

Myndigheterna ska se till att de lagar och direktiv som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Ett sådant beslut är att genomföra programmet för odlad mångfald. Myndigheternas uppdrag varierar. Det kan handla om att genomföra olika åtgärder för att nå uppsatta mål eller att anpassa verksamheten så hänsyn tas till den odlade mångfalden.

Jordbruksverket 

Naturvårdsverket

Riksantikvarieämbetet

  • ansvarar för vårt kulturarv i form av lämningar, föremål, miljöer, verksamheter eller traditioner och berör Pom med avseende på kulturmiljöer och traditionell kunskap.
  • ansvar för våra kulturreservat som i några fall bevarar hela odlingslandskap och då även den odlade mångfalden som var typisk för den tid kulturreservatet ska avspegla.

Skogsstyrelsen

ansvarar för de skogsgenetiska resurserna vilket ligger lite mitt emellan vild och odlad mångfald.

Statens fastighetsverk

förvaltar cirka 2 300 fastigheter med över 3 000 byggnader och 6,5 miljoner hektar mark och många av byggnaderna har trädgårdar som utgör historiska miljöer där den odlade mångfalden i form av äldre växter har en given plats. Framför allt kunskapen om vilka växter som hör hemma i vilka miljöer berör Pom. Ger också ut tidskriften Kulturvärden med en del artiklar med beröring till Pom.

Länsstyrelserna

har det regionala ansvaret för miljömålen både avseende natur- och kulturmiljöer. De har ofta en rådgivande roll. För att hitta information om vad som pågår får man gå in på respektive länsstyrelses hemsida och söker under Natur och Landsbygd. 

Inom landsbygdsprogrammet kan länsstyrelserna t ex ge informationsföreläsningar om odlad mångfald, fältvandringar i kulturmiljöer med odlad mångfald, rådgivning till brukare om olika grödor, uppbyggnad av visningsträdgårdar eller fröodlingskurser. Oftast hittar man information om dessa i varje enskild länsstyrelses nyhetsbrev.

Färgillustration av en kvist med röda krusbär.


Kontaktinformation

Helena Persson, Pom-samordnare vid SLU samt verksamhetsledare för Nationella genbanken och Jens Weibull, Pom-samordnare vid Jordbruksverket och nationell koordinator för växtgenetiska resurser, Växtregelenheten

Helena Persson, helena.m.persson@slu.se, 0735-32 84 92 

Jens Weibull, jens.weibull@jordbruksverket.se, 036-15 58 64