Grönt kulturarv®: Köksväxter

Senast ändrad: 18 maj 2018

Tre utvalda humlekloner har blivit Grönt kulturarv®

 

Hösten 2015 lanserades tre humlekloner i handeln som Grönt kulturarv®. Klonerna är ’Hulla Norrgård’, ’Näs’ och ’Korsta’. Samtliga kloner är utvalda för att de är honindivider som blommar samt mognar tidigt och vars kottar innehåller höga halter av beska och aromer. Samtliga humlekloner gav vid provbryggning ett gott öl. Växtsättet och kottarna är olika, men alla tre är även attraktiva som prydnadsväxter.

Här kan du läsa mer om deras egenskaper och historia:

'Hulla Norrgård'

'Korsta'

'Näs'

Tillgången på de tre humleklonerna är för närvarande begränsad, främst på grund av problem vid uppförökningen. Vi hoppas nu att det är löst och att det från 2017 ska finnas tillräckligt med plantmaterial från de tre klonerna. Under året kommer ytterligare kloner (SWE 2; 'Gamla Källmon', SWE 5; 'Bonneråd', SWE 10; 'Ulvåsa', SWE 18; 'Svalöf S') att virustestas för en eventuell uppförökning. Här finns information för yrkesodlare om pågående uppförökning på Elitplantstationen.

Se en film där Else-Marie Strese från Pom lär dig mer om humle och humleodling. Länk till filmen.

   

Kronärtskocka Cynara cardunculus L.  Scolymus – Gruppen ’Herrgårds’ blir Grönt kulturarv®

Kronärtskocka 'Herrgårds'.

Beskrivning

'Herrgårds' skiljer sig markant från moderna sorter. Den blir mycket högre och är starkare förgrenad samt blommar rikligare och har mindre blomhuvuden och holkfjäll. Växten mognar under en längre tid med start i september. 'Herrgårds' kan i mycket gynnsamma lägen övervintra i vårt lands södra delar. När den förökas med frön blir avkommorna mycket varierande och klyver ut i vildegenskaper. Kronärtskockan betraktas ofta som en frösådd grönsak, men har också förökats vegetativt med sidoskott. En flerårig växt har ett försprång i sin utveckling jämfört med en sådd planta. Genom sticklingsförökning är det möjligt att få nya plantor som är identiska med moderplantan. Uppförökning via sticklingar tar lång tid, men ett snabbare och mer produktivt sätt att föröka växten på är med vävnadsodling. På Elitplantstationens initiativ mikroförökas nu kronärtskockan 'Herrgårds', vilket säkrar denna ståtliga planta för framtiden.

Produktblad om kronärtskocka 'Herrgårds'.

 

Potatislök Allium cepa (Aggregatum-Gruppen) 'Leksand' finns som Grönt kulturarv®

Leksandslök. Foto Erik de Vahl, SLU.

Potatislök är lök där man sätter en lök och får många lökar.

Denna potatislök har lång odlingstradition i Dalarna. Läs mer i produktbladet.


Kontaktinformation

Erik De Vahl, trädgårdsmästare vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se