Baljväxter efter Fröuppropet

Senast ändrad: 12 september 2022
Färgfoto som föreställer tillagandet av falafel på gråärtor. På ett bord finns flera skålar med olika tillbehör och en person, som man bara ser händerna på, håller på att plocka ihop en falafelrulle.

Fröuppropet handlade om att hitta sorter, samla in och bevara. Många av de sorter som hittades var baljväxter. Programmet för odlad mångfald handlar också om att nyttja sorterna både i odling och i mat och därför går arbetet vidare.

Baljväxter var i särklass den växtgrupp där flest unika sorter hittades i Fröuppropet. Även andra insamlingar har gett en mångfald av svenska sorter. Hur dessa ska komma i användning igen har diskuterats därefter. Det har handlat om att verkligen avgöra att sorterna är unika, om hur man får ut dem på marknaden igen samt vilka deras inneboende kvaliteter är och hur de ska användas. Frågorna är svåra och projekten som genomförts har varit ganska spretiga och på olika forskningsnivåer men en hel del har hänt. Främst har intresset hos allmänheten vaknat och efterfrågan, på till exempel gråärter, finns idag vilket inte var fallet för 10 år sedan. Detta gäller både som mat och som utsäde.

I rapporten "Från Fröuppropet till gråärtsfalafel" sammanfattas vad som hänt sedan Fröuppropet och förslag på fortsatt verksamhet ges. Rapporten innehåller också en lista på rapporter som tidigare skrivits i ämnet samt ett försök till sammanställning med länkar till pågående forsknings- och matprojekt.


Kontaktinformation

Agneta Börjeson, extern resurs vid Programmet för odlad mångfald

Röttle natur och kultur, rottlenaturkultur@gmail.com, 070-572 66 77.