Rosuppropet

Senast ändrad: 17 februari 2023
Omslaget på Rosuppropets folder.

Drygt 100 utbildade inventerare genomförde fältinventeringar mellan 2005 och 2010. Rosinventeringen var aktiv i alla landskap och i alla klimatzoner.

Grunden för arbetet utgjordes av ett stort antal tips från allmänheten. Många historier om gamla rosor kom in vid någon av de drygt 240 ”Kom-och-visa-dagar” som arrangerades över hela landet. Alla inlämnade rostips och historier i form av brev och intervjuer samlades i en speciell inventeringsdatabas för att finnas bevarade för Poms forskningsarbete, vara faktabas för kommande publikationer osv.

Det mest intressanta rosmaterialet samlades in, provodlades och utvärderades på Poms provodlingsfält på Fredriksdal i Helsingborg. 2016 var urvalet klart och rosorna för bevarande flyttades därmed över till Nationella genbanken i Alnarp och de lokala klonarkiven runt om i landet.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92