Rosuppropet

Senast ändrad: 24 februari 2020

Drygt 100 utbildade inventerare har genomfört fältinventeringar mellan 2005 och 2010. Rosinventeringen har varit aktiv i alla landskap och i alla klimatzoner.

Grunden för arbetet har utgjorts av ett stort antal tips från allmänheten. Många historier om gamla rosor har kommit in vid någon av de drygt 240 ”Kom-och-visa-dagar” som arrangerats över hela landet. Alla inlämnade rostips och historier i form av brev och intervjuer samlas i en speciell inventeringsdatabas för att finnas bevarat för Poms forskningsarbete, vara faktabas för kommande publikationer osv.

Det mest intressanta rosmaterialet är insamlat och provodlas och utvärderas för närvarande på Poms provodlingsfält på Fredriksdal i Helsingborg. 2016 kommer ett urval vara klart och rosorna för bevarande flyttas därmed över till den Nationella genbanken i Alnarp och de lokala klonarkiven runt om i landet.

Under rosinventeringen i Lappland kom flera intressanta och oväntade tips in om äldre kulturrosor. Här en kom-och-visadag på Gammplatsen i Lycksele. Där finns också ett av Poms lokala klonarkiv med många olika växtslag representerade. Foto: Henrik Morin.

Kontaktinformation

Helena Persson, Pom-samordnare för SLU samt verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se