Rosuppropet

Senast ändrad: 17 september 2019
rosuppropets-broschyr-minsk.jpg

Drygt 100 utbildade inventerare har genomfört fältinventeringar mellan 2005 och 2010. Rosinventeringen har varit aktiv i alla landskap och i alla klimatzoner.

Grunden för arbetet har utgjorts av ett stort antal tips från allmänheten. Många historier om gamla rosor har kommit in vid någon av de drygt 240 ”Kom-och-visa-dagar” som arrangerats över hela landet. Alla inlämnade rostips och historier i form av brev och intervjuer samlas i en speciell inventeringsdatabas för att finnas bevarat för Poms forskningsarbete, vara faktabas för kommande publikationer osv.

Det mest intressanta rosmaterialet är insamlat och provodlas och utvärderas för närvarande på Poms provodlingsfält på Fredriksdal i Helsingborg. 2016 kommer ett urval vara klart och rosorna för bevarande flyttas därmed över till den Nationella genbanken i Alnarp och de lokala klonarkiven runt om i landet.

rosuppropet.jpg
Under rosinventeringen i Lappland kom flera intressanta och oväntade tips in om äldre kulturrosor. Här en kom-och-visadag på Gammplatsen i Lycksele. Där finns också ett av Poms lokala klonarkiv med många olika växtslag representerade. Foto: Henrik Morin.

Kontaktinformation

Lars-Åke Gustavsson, projektledare för Rosuppropet, Programmet för odlad mångfald, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, rosa.eu@telia.com

Henrik Morin, konsulent och biträdande projektledare för Rosuppropet, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, henrik.morin@slu.se, 070-313 29 82

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se