Rosuppropet

Senast ändrad: 05 februari 2024
Omslaget på Rosuppropets folder.

Drygt 100 utbildade inventerare genomförde fältinventeringar mellan 2005 och 2010. Rosinventeringen var aktiv i alla landskap och i alla klimatzoner.

Grunden för arbetet utgjordes av ett stort antal tips från allmänheten. Många historier om gamla rosor kom in vid någon av de drygt 240 ”Kom-och-visa-dagar” som arrangerades över hela landet. Alla inlämnade rostips och historier i form av brev och intervjuer samlades i en speciell inventeringsdatabas för att finnas bevarade för Poms forskningsarbete, vara faktabas för kommande publikationer osv.

Det mest intressanta rosmaterialet samlades in, provodlades och utvärderades på Poms provodlingsfält på Fredriksdal i Helsingborg. 2016 var urvalet klart och rosorna för bevarande flyttades därmed över till Nationella genbanken i Alnarp och de lokala klonarkiven runt om i landet.


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79