Rosuppropet

Senast ändrad: 05 augusti 2021
Omslaget på Rosuppropets folder.

Drygt 100 utbildade inventerare genomförde fältinventeringar mellan 2005 och 2010. Rosinventeringen var aktiv i alla landskap och i alla klimatzoner.

Grunden för arbetet utgjordes av ett stort antal tips från allmänheten. Många historier om gamla rosor kom in vid någon av de drygt 240 ”Kom-och-visa-dagar” som arrangerades över hela landet. Alla inlämnade rostips och historier i form av brev och intervjuer samlades i en speciell inventeringsdatabas för att finnas bevarade för Poms forskningsarbete, vara faktabas för kommande publikationer osv.

Det mest intressanta rosmaterialet samlades in, provodlades och utvärderades på Poms provodlingsfält på Fredriksdal i Helsingborg. 2016 var urvalet klart och rosorna för bevarande flyttades därmed över till Nationella genbanken i Alnarp och de lokala klonarkiven runt om i landet.

Färgfoto som visar besökare som får hjälp att sortbestämma sin ros vid en kom-och-visa-dag.
Under rosinventeringen i Lappland kom flera intressanta och oväntade tips in om äldre kulturrosor. Här en kom-och-visadag på Gammplatsen i Lycksele. Där finns också ett av Poms lokala klonarkiv med många olika växtslag representerade. Foto: Henrik Morin.

Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92