Hoppa till huvudinnehåll

Aktörer inom Pom

Programmet har många att tacka för att så många konkreta resultat. Hit räknas inte bara dem som i kraft av sin tjänst inom olika verksamheter - offentliga, privata eller ideella - arbetat för att realisera uppsatta visioner och mål, utan också alla privatpersoner som på olika sätt har bidragit med sin tid, kunskaper och växtmaterial. Utan allas medverkan hade Sveriges nationella program för odlad mångfald inte varit där det är i dag. Till exempel, de här: 
Svartvit illustration som bland annat visar arkivskåp och logotyper för olika myndigheter.

Myndighetsarbete

Myndigheterna ska se till att de lagar och direktiv som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Ett sådant beslut är att genomföra programmet för odlad mångfald. Myndigheternas uppdrag varierar. Det kan handla om att genomföra olika åtgärder för att nå uppsatta mål eller att anpassa verksamheten så hänsyn tas till den odlade mångfalden.

Svartvit illustration som visar bland annat kugghjul och en glödlampa.

Användare inom näringslivet

Inom näringslivet finns organisationer som på något sätt utnyttjar odlad mångfald i sitt företag eller verksamhet. Dels handlar det om de som utnyttjar generna i växterna och dels de som använder växterna direkt och är behov av en mångfald. Fler organisationer som ingår i näringslivet finns under Växt- och fröproducenter och under Andra intressenter.

Svartvit illustration som bland annat visar ett förstoringsglas och en man som sitter på huk vid en växt.

Forskning och undervisning

Forskning om vår odlade mångfald är en förutsättning för att vi ska kunna utnyttja den på ett bra sätt. Forskning och utveckling samt utbildning och information avseende den odlade mångfalden är viktiga aktiviteter för Pom. Det är dock andra aktörerna som i första hand finansierar det som görs. De flesta universitet har biologikurser och kurser i genetik på ett mer allmänt plan. Nedan kommer exempel på andra verksamheter som anknyter till Pom.

Svartvit illustration som bland annat visar en kvinna som slår med lie och en ritning över en historisk trädgård.

Kulturhistoriska förvaltare

De kulturhistoriska förvaltarna arbetar främst med hela kulturmiljöer och information. Men växtmaterialet har oftast bäring på Pom.

Svartvit illustration som föreställer bland annat ett knippe morötter och ett barn som vattnar en växt i en kruka.

Brukare, bevarare och entusiaster

Att odla är att bevara. Därför är föreningar och privatpersoner som använder och bevarar olika växtgrupper viktiga för Pom. Kategorin kännetecknas ofta av stor specialkompetens om specifika växtslag och de hanterar också ett större material av lokala sorter än vad genbankerna kan gör. Här finner vi ofta slutanvändarna av de plantor och frön som bevaras i de större genbankerna.

Svartvit illustration som föreställer bland  annat växthus och det globala frövalvet på Svalbard.

Förvaltare av växtsamlingar

En del växter kan bevaras med frö medan andra måste bevaras i sin växande form. Våra växtgenetiska resurser är främst de som samlades in i den inventering som Pom gjorde under början av 2000-talet och det som tidigare gjort i NordGens regi. Men andra samlingar av intresse för genetiska resurser finns också.

Svartvit illustration med två händer som håller i fröer. I bakgrunden syns krukor.

Växt- och fröproducenter

Här finns exempel på organisationer som ser till att det finns utsäde och plantor att sälja. Utan detta uppförökningsled når inte mångfalden konsumenterna. Fler organisationer ingår även under Näringslivet.

Svartvit illustration av bland annat en kamera, en reservoarpenna och en man som doftar på rosor.

Andra potentiella intressenter

Mångfalden bland det som odlas kan också speglas av mångfalden i det vi äter. Här kommer länkar som relaterar till mat. Andra sådana länkar hittas under Näringslivet. Många projekt i landet har bäring på odlad mångfald: en del har redan avslutats, andra är pågående. Här presenteras ett axplock. Allteftersom nya projekt startar kommer de att kunna länkas till härifrån.

Loading…