Hoppa till huvudinnehåll

Aktörer inom Pom

Programmet har många att tacka för att så många konkreta resultat. Hit räknas inte bara dem som i kraft av sin tjänst inom olika verksamheter - offentliga, privata eller ideella - arbetat för att realisera uppsatta visioner och mål, utan också alla privatpersoner som på olika sätt har bidragit med sin tid, kunskaper och växtmaterial. Utan allas medverkan hade Sveriges nationella program för odlad mångfald inte varit där det är i dag. Till exempel, de här: 

Loading…