Bevarande

Senast ändrad: 12 september 2022

Hur bevarar vi för framtiden?

Det mest intressanta och värdefulla av vad som växer i landet ska bevaras för framtiden. Syftet är att tillhandahålla ett sortiment som är tillgängligt för alla, både för dem som vill odla, forska eller bara njuta av växternas variation. Vackra och härdiga lökväxter, perenner med kulturhistoria, rikblommande buskrosor och goda frukter och bär är exempel på växtgrupper som samlas i en nationell genbank. Genbanken har fått namnet Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter

Genbanken kommer att bestå av både en central samling och olika lokala samlingar utspridda över landet där material för säkerhets skull finns kopierat. Redan idag finns den typen av samlingar av äldre fruktsorter. De ska framöver kompletteras med bär- och nötsorter. Till samlingarna räknas bland annat så kallade mandatsorter, vilket är lokala och förädlade sorter av svenskt ursprung, och utländska sorter med lång odlingstradition i landet.

Vad har vi samlat in?

Allt växtmaterial som samlas in genom Poms olika projekt väljs ut på grundval av ett antal kriterier. Det kan handla om yttre egenskaper som gör dem särskilt odlingsvärda eller på annat sätt unika, eller kultur- eller källhistoriska skäl som motiverar att de samlas in för att bedömas.

Alla insamlade växter placeras först under några år i ett så kallat mellanlager där de jämförs med kända sorter och bedöms. Här försöker vi att sålla fram det unika och utesluta möjliga dubbletter. Som stöd för det arbetet använder vi oss både av utseendemässiga egenskaper och analyser på gennivå. De moderna DNA-teknikerna ger oss effektiva redskap att ta reda på om två väldigt lika sorter är desamma eller inte. Den framtida nationella genbanken kommer på så sätt att rymma landets mest värdefulla odlade mångfald.

Hur får jag tag i de gamla sorterna?

Förökningsmaterial av vegetativa växtslag kommer att finnas tillgängligt från Nationella genbanken. Kanske inte gratis, men till en låg kostnad. Planen är att genbanken ska kunna börja att distribuera visst material från 2016. Om någon plantskola vill ta på sig att föröka och sälja växter ur den Nationella genbanken så kommer det att vara möjligt. På så vis kommer de unika svenska växterna att odlas på många platser i landet och vi kan bevara dem ännu bättre. Information om vilka växter som bevaras i Nationella genbanken finns att söka i Nordic Baltic Genebanks Information System, GeNBIS (observera att allt material ännu inte är registrerat i databasen).

Poms första inventeringsprojekt Fröuppropet handlade mest om att samla in och dokumentera gamla köksväxtfröer. Allt levande material är numera överlämnat till de nordiska ländernas gemensamma växtgenbank NordGen i Alnarp. Därifrån kan man få små fröprover att själv odla och föröka vidare.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92