Broschyrer från Pom

Senast ändrad: 08 mars 2023
Bilden visar framsidan av broschyen "Pom - Programmet för odlad mångfald". På framsidan är en färgglad och lite naivistisk illustration av frukt, bär, köksväxter och blommor.

Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92