Växt- och fröproducenter

Senast ändrad: 15 september 2022
Svartvit illustration med två händer som håller i fröer. I bakgrunden syns krukor.

Här finns exempel på organisationer som ser till att det finns utsäde och plantor att sälja. Utan detta uppförökningsled når inte mångfalden konsumenterna. Fler organisationer ingår även under Näringslivet.

Växtforum

Växtforum är en samlingsadress för de flesta svenska plantskolor och handelsträdgårdar. Plantskolorna är företag som producerar träd, buskar och perenner avsedda att pryda trädgårdar, parker och andra utemiljöer och i handelsträdgårdarna säljs plantorna. Begreppen går dock ofta in i varandra.

Pom har kontakt med dessa för att vi ska få en större variation av friska plantor anpassade till svenska förhållanden försäljning. Flera av dessa ingår också som rådgivare vid val av växter som kan märkas med Grönt kulturarv som är robusta sorter av äldre ursprung som på något sätt är bevarandevärda.

Elitplantstationen

Elitplantstationen ger en grund för kvalitetssäkring av hortikulturellt växtmaterial i Sverige och en förser trädgårdsbranschen med ett sunt och genetiskt bra startmaterial vilket är en viktig del av Pom.

Svenska utsädesföretagens förening, SVUF

Utsädesföretagen är de som förökar upp och distribuerar utsäde till försäljning. Alla är de beroende av att det finns en mångfald av sorter för olika ändamål att utgå ifrån.

De flesta stora utsädesföretag inom lantbruk ingår i Svenska utsädesföretagens förening, SVUF. SVUfs uppdrag är att bevaka medlemmarnas intressen i branschfrågor inom utsädesområdet och administrera insamlingen av licensavgifter för använt hemmaproducerat utsäde av sorter som är skyddade med växtförädlarrätt.

Färgillustration av en ros.


Kontaktinformation

Helena Persson, Pom-samordnare vid SLU samt verksamhetsledare för Nationella genbanken och Jens Weibull, Pom-samordnare vid Jordbruksverket och nationell koordinator för växtgenetiska resurser, Växtregelenheten

Helena Persson, helena.m.persson@slu.se, 0735-32 84 92 

Jens Weibull, jens.weibull@jordbruksverket.se, 036-15 58 64