Vad hände med Fröuppropets fröer?

Senast ändrad: 26 oktober 2022
Färgfoto föreställande två rovor som växer i jorden. Den till höger är lilaröd medan den till vänster är gulvit. Rovorna är av sorten 'Skålrova från Tännäs".

Fröerna som kom in till Fröuppropet togs hand om av genbanken för växter på Nordiskt Genresurscenter (NordGen). Historierna om Fröuppropets sorter har sammanställts i boken Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna.

NordGen har Fröuppropets sorter blivit groningstestade och uppförökade. Sorterna har också undersökts avseende om det rör sig om unika sorter. De som var liv i och ansågs vara unika finns nu bevarade i genbanken och kan också distribueras till växtförädlare, forskare och andra. Information om sorterna finns i databasen SESTO.

NordGen bevarar frön från hela Norden. Frösamlingen består av 30 000 fröprover av 300 olika arter. Här finns allt från nyare sorter förädlade i Norden till gamla nordiska lantsorter samt vilda släktingar till våra odlade fröförökade kulturväxter.

NordGens syfte är i första hand att bevara, så några stora mängder frö kan inte distribueras. Men i mån av tillgång så kan det gå att få fröer för hemmabruk. För att få ut sorterna på marknaden krävs att det finns privata aktörer som förökar upp utsäde samt att de är registrerade enligt utsädeslagstiftningen. Många av de sorter som kommit in med Fröuppropet kan registreras som bevarandesort eller amatörsort vilket innebär ett enklare förfarande.

Om sorterna på NordGen har en historia och odlades före 1950 kan de vid försäljning märkas med varumärket Grönt kulturarv®. Läs mer om detta under Grönt kulturarv®: Fröer.


Kontaktinformation

Agneta Börjeson, extern resurs vid Programmet för odlad mångfald

Röttle natur och kultur, rottlenaturkultur@gmail.com, 070-572 66 77.