Fröuppropet

Senast ändrad: 26 oktober 2022
Omslaget på Fröuppropets folder. På omslaget syns en äldre färgglad illustration av rotsaker i olika färger och storlekar.

Fröuppropet arbetade från 2002 till 2005 med att samla in frö av äldre köks-, prydnads- och spånadsväxter. Många skickade in frö från arvesorter i odling, frösamlingar och vackra gamla fröpåsar samt berättelser om odling och händelser förknippade med sorterna.

Syftet med Fröuppropet var att hitta unika fröförökade sorter för framtida användning som tidigare inte blivit inventerade. En viktig del blev också att samla in de historier och odlingsmetoder som hör ihop med sorterna. Efter inventeringen har arbetet fortgått med att beskriva och bedöma om sorterna är unika.

Precis som tingen vi sparar som minnen av personer och händelser så kan sorter vara laddade med historia. Ibland är de förknippade med historiskt kända personer eller platser, men vanligast är händelser i det lilla. Den gårdsnära odlingen har ofta skötts av kvinnor och genom berättelserna om sorterna har deras liv och arbete blivit mer synligt.

Över 270 personer skickade in frömaterial och två tredjedelar av detta var levande. De andra, inte längre grobara, fröerna och berättelserna som kom in har även de en betydelse. De blir som skärvor i en tidsspegel över odling till husbehov på åker och i trädgård under sent artonhundratal och nittonhundratal.

Historierna om växter och människor som om in med Fröuppropet har samlats i boken Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna. Fröerna som kom in med Fröuppropet bevaras i NordGens genbank för växter. Fröuppropet är avslutat, men har du tillgång till sorter som inte kom med i inventeringen så har NordGen fortfarande i uppdrag att ta emot dessa.

Ibland kan det finnas sorter som det finns kunskap om men där fröer saknas. Då kan det vara aktuellt att göra specifika efterlysningar.


Kontaktinformation

Agneta Börjeson, extern resurs vid Programmet för odlad mångfald

Röttle natur och kultur, rottlenaturkultur@gmail.com, 070-572 66 77.