Presentation av Pom

Senast ändrad: 15 september 2022

Välkommen att hämta och använda en powerpoint-presentation av Programmet för odlad mångfald.

Presentationen heter Allmänt om Pom och är 960 kb stor. Presentationen är fritt tillgänglig för alla som behöver information om Pom.

Hämta presentationen här.


Kontaktinformation

Helena Persson, Pom-samordnare vid SLU samt verksamhetsledare för Nationella genbanken och Jens Weibull, Pom-samordnare vid Jordbruksverket och nationell koordinator för växtgenetiska resurser, Växtregelenheten

Helena Persson, helena.m.persson@slu.se, 0735-32 84 92 

Jens Weibull, jens.weibull@jordbruksverket.se, 036-15 58 64