Affischer - Grönt kulturarv®

Senast ändrad: 22 september 2021

Klicka på bilderna för att ladda ner högupplösta versioner av affischerna.

Affischer - rosor

Affisch föreställande bourbonrosen 'Blomsterhult'. Den övre delen är en närbild av den rosa blomman medan det undre fotot visar hela plantan med blommor och blad.

Bourbonros 'Blomsterhult' (pdf)

 

Affisch föreställande bourbonrosen 'Great Western'

Bourbonros 'Great Western' (pdf)

 

Affisch för marknadsföring av bourbonrosen 'Pipar Hans'.

Bourbonros 'Pipar Hans' (pdf)

 

Bourbonros 'Strömsro' (pdf) 

 

Affisch för damascenerrosen 'Järnvägaren'. Det övre fotot visar en närbild av blommorna medan det nedre fotot i affischen visar hela plantan och dess växtsätt. Färgfoto.

Damascenerros 'Järnvägaren' (pdf) 

 

Affisch för Rosa (Damascena-Gruppen) 'Svea'. Det övre färgfotot är en närbild av den rosa blomman medan det nedre fotot föreställer hela plantan och dess växtsätt.

Damascenerros 'Svea' (pdf)

 

Affisch i färg, föreställande gallicarosen 'Pustebacken'.

Gallica-ros 'Pustebacken' (pdf)

 

Affisch för marknadsföring av den fyllda pimpinellrosen 'Valdemarsvik'. Det övre färgfotot är en närbild av de vita, fyllda blommorna medan det nedre fotot föreställer hela plantan. Mellan de två foton är ett fält där växtens svenska och vetenskapliga namn står utskrivet.

Fylld pimpinellros 'Valdemarsvik' (pdf)

 

Affisch för marknadsföring av remontantros 'Selma Dahlberg'.

Remontantros 'Selma Dahlberg' (pdf)

 

Affisch i färg, föreställande rugosarosen 'Gryts Bruk'. Det övre fotot är en närbild av den rosa blomman medan det nedre fotot visar hela plantan.

Rugosa-ros 'Gryts Bruk' (pdf)

 

Affisch för marknadsföring av spinosissimarosen 'Hällestorp'. Affischen föreställer en närbild av den rosa och vita blomman. I nedre kanten av affischen finns ett textfält med sortens svenska och vetenskapliga namn.

Spinosissima-ros 'Hällestorp' (pdf)

 

Affisch föreställande rosen 'Professor Fagerlind'

Spinosissima-ros 'Professor Fagerlind' (pdf) 

 

Affisch föreställande spinosissima-rosen 'Vaplan'. Övre delen av affischen visar en närbild av den vita blomman medan den nedre delen visar flera blommor och bladverket.

Spinosissimaros 'Vaplan' (pdf)

 

Affischer - perenner

Affisch för marknadsföring av bergnepetan 'Linghem'. Det övre färgfotot är en närbild av de lila blommorna medan det nedre fotot föreställer hela plantan. Mellan de två foton är ett fält där växtens svenska och vetenskapliga namn står utskrivet.                    

Bergnepeta 'Linghem' (pdf)

 

Affisch för marknadsföring av blodalunroten 'Smedsberget'. Det övre fotot är en närbild av blomman medan det nedre fotot visar plantor i blom. Mellan de två fotona finns en rödfärgad list där blodalunrotens namn och sortnamn står att läsa. Färgfoton.

Blodalunrot 'Smedsberget' (pdf)

 

Affisch föreställande brittsommarastern 'Axel Tallner'. Den övre delen av affischen visar en närbild av två blommor. Den undre delen visar blad och blommor hos astern. I mitten av affischen finns ett lila fält där svenskt och vetenskapligt namn är skrivet.

Brittsommaraster 'Axel Tallner' (pdf)

 

Affisch föreställande dagliljan 'Frösvidal'

Brunröd daglilja 'Frösvidal' (pdf)

 

Affisch föreställande bukettviolen 'Ullas Favorit'.

Bukettviol 'Ullas Favorit' (pdf)

 

 Affisch för marknadsföring av fjädernejlikan 'Marieberg'. Det övre färgfotot är en närbild av de vita blommorna med ett mörkt lila öga medan det nedre fotot föreställer hela plantan. Mellan de två foton är ett fält där växtens svenska och vetenskapliga namn står utskrivet.

Fjädernejlika 'Marieberg' (pdf) 

 

Affisch föreställande hjärtbergenia 'Möja'

Hjärtbergenia 'Möja' (pdf) 

 

Affisch för marknadsföring av höstfloxen 'Alma Jansson'. Det övre färgfotot är en närbild av de ljust lila blommorna med vitt öga medan det nedre fotot föreställer hela plantan. Mellan de två foton är ett fält där växtens svenska och vetenskapliga namn står utskrivet.

Höstflox 'Alma Jansson' (pdf)

 

Affisch för marknadsföring av höstfloxen 'Ingeborg från Nybro'. Det övre färgfotot är en närbild av de vita blommorna med ett lila öga medan det nedre fotot föreställer hela plantan. Mellan de två foton är ett fält där växtens svenska och vetenskapliga namn står utskrivet.

Höstflox 'Ingeborg från Nybro' (pdf)

 

Affisch för marknadsföring av höstfloxen 'Morfar Albert'. Det övre färgfotot är en närbild av de rosa blommorna med mörkare rosa öga medan det nedre fotot föreställer hela plantan. Mellan de två foton är ett fält där växtens svenska och vetenskapliga namn står utskrivet.

Höstflox 'Morfar Albert' (pdf)

 

Affisch för marknadsföring av jätteprästkragen 'Bröllopsgåvan'. Det övre färgfotot är en närbild av de vita blommorna medan det nedre fotot föreställer hela plantan. Mellan de två foton är ett fält där växtens svenska och vetenskapliga namn står utskrivet.

Jätteprästkrage 'Bröllopsgåvan' (pdf)

 

Affisch för marknadsföring av kinesisk kärleksört 'Granlunda'. Det övre färgfotot är en närbild av den rosa blomställningen medan det nedre fotot föreställer hela plantan. Mellan de två foton är ett fält där växtens svenska och vetenskapliga namn står utskrivet.

Kinesisk kärleksört 'Granlunda' (pdf)

 

Affisch för marknadsföring av silvrig höstanemon 'Föräldrahemmet'. Det övre fotot är en närbild av blomman medan det nedre visar hela plantan. I mitten av affischen är ett fält med växtens svenska och vetenskapliga namn.

Silvrig höstanemon 'Föräldrahemmet' (pdf)

 

Affisch för marknadsföring av kustrutan 'Rospiggen'. Det övre färgfotot är en närbild av de gula blommorna medan det nedre fotot föreställer hela plantan. Mellan de två foton är ett fält där växtens svenska och vetenskapliga namn står utskrivet.

Stor kustruta 'Rospiggen' (pdf)

 

Affisch för marknadsföring av strandbinkan 'Fru Frida Lindström'. Det övre färgfotot är en närbild av de ljust lila blommorna medan det nedre fotot föreställer hela plantan. Mellan de två foton är ett fält där växtens svenska och vetenskapliga namn står utskrivet.

Strandbinka 'Fru Frida Lindström' (pdf)

 

Affisch för marknadsföring av såpnejlikan 'Kvinnsgröta'. Det övre färgfotot är en närbild av de mörkt rosa blommorna medan det nedre fotot föreställer hela plantan. Mellan de två foton är ett fält där växtens svenska och vetenskapliga namn står utskrivet.

Såpnejlika 'Kvinnsgröta' (pdf)

 

Affischer - krukväxter

Affisch i färg, föreställande doftpelargonen 'Doktor Westerlunds Blomma'.

Rosengeranium DR WESTERLUNDS BLOMMA (pdf)

 

Affisch i färg som föreställer muskotpelargonen 'Marias Blomma'. Den övre delen av affischen visar en närbild av den vitaktiga blomman medan den undre delen visar en planta i en fin ytterkruka på ett träbord i en trädgård.

Muskotpelargon SVENSKBYBORNAS PELARGON (pdf)

 

Affisch för marknadsföring av pelargonen 'Drottningminne'. Det övre färgfotot är en närbild av de starkt rosa blommorna medan det nedre fotot föreställer hela plantan. Mellan de två foton är ett fält där växtens svenska och vetenskapliga namn står utskrivet.

Zonalpelargon 'Drottningminne' (pdf)

 

Affisch för marknadsföring av pelargonen 'Karna'. Det övre färgfotot är en närbild av de vita blommorna medan det nedre fotot föreställer hela plantan. Mellan de två foton är ett fält där växtens svenska och vetenskapliga namn står utskrivet.

Zonalpelargon 'Karna' (pdf) 

 

Affisch föreställande pelargonen 'Knapa-trädet'. Den övre delen av affischen är en närbild av den rosa blomman medan den nedre delen visar en hel planta i en ytterkruka.

Zonalpelargon 'Knapa-trädet' (pdf)

 

Affisch föreställande pelargonen 'Maria Dangel'. Det övre fotot visar en närbild av den rosa blomman medan det nedre visar hela plantan med blommor och bladverk.  

Zonalpelargon 'Maria Dangel' (pdf) 

 

Affischer köks-, krydd- och medicinalväxter

Affisch i färg, föreställande grönmyntan 'Fägre'. Övre delen av affischen visar en närbild av blomman medan den nedre delen visar hela plantan i blom. Mitt emellan de båda fotona ligger ett lila fält med myntans namn.

Grönmynta 'Fägre' (pdf)

 

Affisch föreställande de tre Grönt kultuarv-sorterna 'Svalöf E', 'Svalöf S' och 'Mauritz 85'.

Humle 'Mauritz 85', 'Svalöf E' och 'Svalöf S' (pdf)

 

Affisch för marknadsföring av pepparroten 'Wallen'.

Pepparrot 'Wallen' (pdf)

 

Affisch i färg för marknadsföring av åbrodden 'Predikoväcka'. Den övre delen av affischen är en närbild av några kvistar av åbrodden medan den nedre delen av affischen är ett färgfoto som visar hela plantan.

Åbrodd 'Predikoväcka' (pdf)

 

Affischer träd och buskar

Affisch för marknadsföring av parklinden KRISTINA E ('Eleonora' PBR).

Parklind KRISTINA E ('Eleonora' PBR) (pdf) 

 

Affisch för marknadsföring av parklinden 'Övedskloster'.

Parklind 'Övedskloster' E (pdf) 

 

Affisch för marknadsföring av syrenen 'Emilie Piper'. I den övre delen syns en närbild av syrenens blomställning, i den nedre delen syns syrenen som växer i Löfstad slotts park i blom.

Syren 'Emilie Piper' (pdf) NYHET 2022

 

Affischer lök- och knölväxter

Affisch för marknadsföring av tulpanen 'Kersti'. Det övre fotot visar blommans inre. Det nedre fotot visar den ljusgula tulpanen i blom.

Tulpan 'Kersti' (pdf) NYHET 2022

 

Affisch för marknadsföring av tulpanen 'Skäret'. Det övre fotot visar den gula och rosa insidan av blomman och det nedre fotot visar en rad tulpaner av sorten 'Skäret' i odling.

Tulpan 'Skäret' (pdf) NYHET 2022

 

Affisch för marknadsföring av tulpanen 'Tofta'. Det övre fotot visar den mörkt röda insidan av blomman och det nedre fotot visar en rad tulpaner av sorten 'Tofta' i odling.

Tulpan 'Tofta' (pdf) NYHET 2022

Fakta:

Villkor för användning av varumärket Grönt kulturarv®

Användningen av varumärket är förenat med vissa villkor som måste accepteras:

SLU förvaltar varumärket Grönt kulturarv®. Varumärket ska användas för att öka kunskapen om betydelsen av genetiska resurser och att det är viktigt att använda och ta väl hand om dem.

Varumärket kan användas fritt av den som vill producera och saluföra växter som uppfyller Poms kriterier för Grönt kulturarv®.

SLU/Pom marknadsför Grönt kulturarv® med egen logotyp och grafisk profil. Företag och organisationer med verksamheter som rör odling och saluföring av växtsorter, erbjuds att använda varumärket, antingen ensamt eller tillsammans med företagets logotyp.

Grönt kulturarv® är avsett för marknadsföring och försäljning av levande växter eller förökningsmaterial som frö, lökar, lökar, rotdelar eller sticklingar.

Läs mer om hur logotypen får användas:

Grafisk manual (pdf 229 Kb)

 


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19