Affischer - Grönt kulturarv®

Senast ändrad: 29 maj 2023

Klicka på bilderna för att ladda ner högupplösta versioner av affischerna.

 

Affischer - Grönt kulturarv® 10 år

Affisch GK tio år, med foton.png

Grönt kulturarv® 10 år

 

Affisch GK 10 år, utan bilder 230508.png

Grönt kulturarv® firar 10 år

 

Affischer - frukt och bär

Affisch.

Smultron 'Norrlandssmultron' (pdf) NYHET 2023

 

Affischer - rosor

Affisch föreställande bourbonrosen 'Blomsterhult'. Den övre delen är en närbild av den rosa blomman medan det undre fotot visar hela plantan med blommor och blad.

Bourbonros 'Blomsterhult' (pdf)

 

Affisch bourbonros 'Great Western'

Bourbonros 'Great Western' (pdf)

 

Affisch bourbonros 'Pipar Hans'.

Bourbonros 'Pipar Hans' (pdf)

 

Affisch föreställande den mörkt lila bourbonrosen 'Skeda'. Övre fotot är en närbild av blomman medan det nedre fotot visar både blomma och knoppar. Mellan de två fotona går ett band där sortens namn och ålder finns utskrivet.

Bourbonros 'Skeda' (pdf)

 

Bourbonros 'Strömsro'

Bourbonros 'Strömsro' (pdf) 

 

Grönt kulturarv-ros 'Järnvägaren'

Damascenerros 'Järnvägaren' (pdf) 

 

Affisch för Rosa (Damascena-Gruppen) 'Svea'. Det övre färgfotot är en närbild av den rosa blomman medan det nedre fotot föreställer hela plantan och dess växtsätt.

Damascenerros 'Svea' (pdf)

 

Affisch gallica-ros 'Pustebacken'

Gallica-ros 'Pustebacken' (pdf)

 

Affisch Skarvsjö.png

Glauca-ros ’Skarvsjö’ (Pdf) NYHET 2023

 

Grönt kulturarv-affisch, föreställande spinosissima-rosen 'Valdemarsvik' med vita, dubbla blommor.

Spinosissima-ros 'Valdemarsvik' (pdf)

 

Remontantros 'Selma Dahlberg'

Remontantros 'Selma Dahlberg' (pdf)

 

Affisch rugosa-ros 'Gryts Bruk'

Rugosa-ros 'Gryts Bruk' (pdf)

 

Spinosissima-ros 'Hällestorp'

Spinosissima-ros 'Hällestorp' (pdf)

 

Grönt kulturarv-ros 'Professor Fagerlind'

Spinosissima-ros 'Professor Fagerlind' (pdf) 

 

Affisch föreställande spinosissima-rosen 'Vaplan'. Övre delen av affischen visar en närbild av den vita blomman medan den nedre delen visar flera blommor och bladverket.

Spinosissimaros 'Vaplan' (pdf)

 

Affischer - perenner

Affisch bergnepeta 'Linghem'                    

Bergnepeta 'Linghem' (pdf)

 

Blodalunrot 'Smedsbergetä

Blodalunrot 'Smedsberget' (pdf)

 

Affisch föreställande brittsommarastern 'Axel Tallner'. Den övre delen av affischen visar en närbild av två blommor. Den undre delen visar blad och blommor hos astern. I mitten av affischen finns ett lila fält där svenskt och vetenskapligt namn är skrivet.

Brittsommaraster 'Axel Tallner' (pdf)

 

Brunröd daglilja 'Frösvidal'

Brunröd daglilja 'Frösvidal' (pdf)

 

Affisch bukettviol 'Ullas Favorit'

Bukettviol 'Ullas Favorit' (pdf)

 

 Affisch fjädernejlika 'Marieberg'

Fjädernejlika 'Marieberg' (pdf) 

 

Hjärtbergenia 'Möja', affisch

Hjärtbergenia 'Möja' (pdf) 

 

Affisch som visar den vitblommiga höstastern 'Frövi'. Affischen består av två delar. I den övre delen av affischen syns en närbild på den vita blomman. I den nedre delen syns blommorna mot en fond av det mörkt gröna bladverket.

Höstaster 'Frövi' (pdf) NYHET 2023

 

Affisch höstflox 'Alma Jansson'

Höstflox 'Alma Jansson' (pdf)

 

Affisch av höstfloxen 'Elise i Bossgården'. Ett övre foto visar en närbild av blomman, ett undre foto visar hela plantan i blom. Mittemellan de två fotona är ett rosa band med växtens svenska och vetenskapliga namn.

Höstflox 'Elise i Bossgården' (pdf) NYHET 2023

 

Affisch 'Ingeborg från Nybro'

Höstflox 'Ingeborg från Nybro' (pdf)

 

Affisch höstflox 'Morfar Albert'

Höstflox 'Morfar Albert' (pdf)

 

Affisch som visar höstfloxen 'Svea i Haga'. Övre fotot är en närbild, det undre fotot är taget på längre avstånd.

Höstflox 'Svea i Haga' (pdf) NYHET 2023

 

Affisch föreställande jordvivan 'Rut'. Övre fotot är en närbild av blomman, det nedre visar hela plantan i full blom.

Jordviva 'Rut' (pdf) NYHET 2023

 

Jätteprästkrage Bröllopsgåvan

Jätteprästkrage 'Bröllopsgåvan' (pdf)

 

Kinesisk kärleksört Granlunda

Kinesisk kärleksört 'Granlunda' (pdf)

 

Silvrig höstanemon 'Föräldrahemmet'

Silvrig höstanemon 'Föräldrahemmet' (pdf)

 

Stor kustruta Rospiggen

Stor kustruta 'Rospiggen' (pdf)

 

Strandbinka Fru Frida Lindström

Strandbinka 'Fru Frida Lindström' (pdf)

 

Såpnejlika Kvinnsgröta

Såpnejlika 'Kvinnsgröta' (pdf)

 

Affischer - krukväxter

Affisch doftpelargon 'Dr Westerlunds Blomma'

Rosengeranium DR WESTERLUNDS BLOMMA (pdf)

 

Affisch muskotpelargon 'Marias Blomma'

Muskotpelargon SVENSKBYBORNAS PELARGON (pdf)

 

Affisch Drottningminne

Zonalpelargon 'Drottningminne' (pdf)

 

Affisch pelargon Karna

Zonalpelargon 'Karna' (pdf) 

 

Affisch föreställande pelargonen 'Knapa-trädet'. Den övre delen av affischen är en närbild av den rosa blomman medan den nedre delen visar en hel planta i en ytterkruka.

Zonalpelargon 'Knapa-trädet' (pdf)

 

Affisch zonalpelargon 'Maria Dangel' 

Zonalpelargon 'Maria Dangel' (pdf) 

 

Affischer köks-, krydd- och medicinalväxter

Affisch grönmynta 'Fägre'

Grönmynta 'Fägre' (pdf)

 

Humle Svalöfssorterna

Humle 'Mauritz 85', 'Svalöf E' och 'Svalöf S' (pdf)

 

Affisch föreställande Norrlandslök. Den övre delen visar en närbild av de ljuslila blommorna medan den nedre delen visar bladverket.

Norrlandslök (pdf) NYHET 2023

 

Affisch pepparrot 'Wallen'.

Pepparrot 'Wallen' (pdf)

 

Affisch.

Potatislök 'Anna' (Pdf) NYHET 2023

 

Affisch åbrodd 'Predikoväcka'

Åbrodd 'Predikoväcka' (pdf)

 

Affischer träd och buskar

Affisch parklind KRISTINA E ('Eleonora' PBR)

Parklind KRISTINA E ('Eleonora' PBR) (pdf) 

 

Affisch 'Övedskloster' E

Parklind 'Övedskloster' E (pdf) 

 

Affisch för marknadsföring av syrenen 'Emilie Piper'. I den övre delen syns en närbild av syrenens blomställning, i den nedre delen syns syrenen som växer i Löfstad slotts park i blom.

Syren 'Emilie Piper' (pdf)

 

Affisch.

Syren 'Toddylunden' (pdf) NYHET 2023

 

Affischer lök- och knölväxter

Affisch.

Tulpan 'Ester' (pdf) NYHET 2022

 

Affisch.

Tulpan 'Granlunda' (pdf) NYHET 2022

 

Affisch för marknadsföring av tulpanen 'Kersti'. Det övre fotot visar blommans inre. Det nedre fotot visar den ljusgula tulpanen i blom.

Tulpan 'Kersti' (pdf) 

 

Affisch för marknadsföring av tulpanen 'Skäret'. Det övre fotot visar den gula och rosa insidan av blomman och det nedre fotot visar en rad tulpaner av sorten 'Skäret' i odling.

Tulpan 'Skäret' (pdf) 

 

Affisch för marknadsföring av tulpanen 'Tofta'. Det övre fotot visar den mörkt röda insidan av blomman och det nedre fotot visar en rad tulpaner av sorten 'Tofta' i odling.

Tulpan 'Tofta' (pdf) 

Fakta:

Villkor för användning av varumärket Grönt kulturarv®

Användningen av varumärket är förenat med vissa villkor som måste accepteras:

SLU förvaltar varumärket Grönt kulturarv®. Varumärket ska användas för att öka kunskapen om betydelsen av genetiska resurser och att det är viktigt att använda och ta väl hand om dem.

Varumärket kan användas fritt av den som vill producera och saluföra växter som uppfyller Poms kriterier för Grönt kulturarv®.

SLU/Pom marknadsför Grönt kulturarv® med egen logotyp och grafisk profil. Företag och organisationer med verksamheter som rör odling och saluföring av växtsorter, erbjuds att använda varumärket, antingen ensamt eller tillsammans med företagets logotyp.

Grönt kulturarv® är avsett för marknadsföring och försäljning av levande växter eller förökningsmaterial som frö, lökar, lökar, rotdelar eller sticklingar.

Läs mer om hur logotypen får användas:

Grafisk manual (pdf 229 Kb)

 


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator för perenner vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU                   linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19