Affischer - Grönt kulturarv®

Senast ändrad: 31 januari 2023

Klicka på bilderna för att ladda ner högupplösta versioner av affischerna.

Affischer - frukt och bär

Affisch.

Smultron 'Norrlandssmultron' (pdf) NYHET 2023

Affischer - rosor

Affisch föreställande bourbonrosen 'Blomsterhult'. Den övre delen är en närbild av den rosa blomman medan det undre fotot visar hela plantan med blommor och blad.

Bourbonros 'Blomsterhult' (pdf)

 

Affisch bourbonros 'Great Western'

Bourbonros 'Great Western' (pdf)

 

Affisch bourbonros 'Pipar Hans'.

Bourbonros 'Pipar Hans' (pdf)

 

Bourbonros 'Strömsro'

Bourbonros 'Strömsro' (pdf) 

 

Grönt kulturarv-ros 'Järnvägaren'

Damascenerros 'Järnvägaren' (pdf) 

 

Affisch för Rosa (Damascena-Gruppen) 'Svea'. Det övre färgfotot är en närbild av den rosa blomman medan det nedre fotot föreställer hela plantan och dess växtsätt.

Damascenerros 'Svea' (pdf)

 

Affisch gallica-ros 'Pustebacken'

Gallica-ros 'Pustebacken' (pdf)

 

Affisch Skarvsjö.png

Glauca-ros ’Skarvsjö’ (Pdf) NYHET 2023

 

Affisch ros Valdemarsvik

Fylld pimpinellros 'Valdemarsvik' (pdf)

 

Remontantros 'Selma Dahlberg'

Remontantros 'Selma Dahlberg' (pdf)

 

Affisch rugosa-ros 'Gryts Bruk'

Rugosa-ros 'Gryts Bruk' (pdf)

 

Spinosissima-ros 'Hällestorp'

Spinosissima-ros 'Hällestorp' (pdf)

 

Grönt kulturarv-ros 'Professor Fagerlind'

Spinosissima-ros 'Professor Fagerlind' (pdf) 

 

Affisch föreställande spinosissima-rosen 'Vaplan'. Övre delen av affischen visar en närbild av den vita blomman medan den nedre delen visar flera blommor och bladverket.

Spinosissimaros 'Vaplan' (pdf)

 

Affischer - perenner

Affisch bergnepeta 'Linghem'                    

Bergnepeta 'Linghem' (pdf)

 

Blodalunrot 'Smedsbergetä

Blodalunrot 'Smedsberget' (pdf)

 

Affisch föreställande brittsommarastern 'Axel Tallner'. Den övre delen av affischen visar en närbild av två blommor. Den undre delen visar blad och blommor hos astern. I mitten av affischen finns ett lila fält där svenskt och vetenskapligt namn är skrivet.

Brittsommaraster 'Axel Tallner' (pdf)

 

Brunröd daglilja 'Frösvidal'

Brunröd daglilja 'Frösvidal' (pdf)

 

Affisch bukettviol 'Ullas Favorit'

Bukettviol 'Ullas Favorit' (pdf)

 

 Affisch fjädernejlika 'Marieberg'

Fjädernejlika 'Marieberg' (pdf) 

 

Hjärtbergenia 'Möja', affisch

Hjärtbergenia 'Möja' (pdf) 

 

Affisch som visar den vitblommiga höstastern 'Frövi'. Affischen består av två delar. I den övre delen av affischen syns en närbild på den vita blomman. I den nedre delen syns blommorna mot en fond av det mörkt gröna bladverket.

Höstaster 'Frövi' (pdf) NYHET 2023

 

Affisch höstflox 'Alma Jansson'

Höstflox 'Alma Jansson' (pdf)

 

Affisch 'Ingeborg från Nybro'

Höstflox 'Ingeborg från Nybro' (pdf)

 

Affisch höstflox 'Morfar Albert'

Höstflox 'Morfar Albert' (pdf)

 

Jätteprästkrage Bröllopsgåvan

Jätteprästkrage 'Bröllopsgåvan' (pdf)

 

Kinesisk kärleksört Granlunda

Kinesisk kärleksört 'Granlunda' (pdf)

 

Silvrig höstanemon 'Föräldrahemmet'

Silvrig höstanemon 'Föräldrahemmet' (pdf)

 

Stor kustruta Rospiggen

Stor kustruta 'Rospiggen' (pdf)

 

Strandbinka Fru Frida Lindström

Strandbinka 'Fru Frida Lindström' (pdf)

 

Såpnejlika Kvinnsgröta

Såpnejlika 'Kvinnsgröta' (pdf)

 

Affisch med tovsippan 'Tre Systrar'. Övre fotot visar en närbild av den vita, fyllda blomman. Det nedre fotot visar flera plantor i blom. I mitten av affischen finns ett ljusgrönt band med tovsippans svenska och vetenskapliga namn och uppgifter om att den går att spåra till Södermanland och tidigt 1940-tal.

Tovsippa 'Tre Systrar' (pdf) NYHET 2023

 

Affischer - krukväxter

Affisch doftpelargon 'Dr Westerlunds Blomma'

Rosengeranium DR WESTERLUNDS BLOMMA (pdf)

 

Affisch muskotpelargon 'Marias Blomma'

Muskotpelargon SVENSKBYBORNAS PELARGON (pdf)

 

Affisch Drottningminne

Zonalpelargon 'Drottningminne' (pdf)

 

Affisch pelargon Karna

Zonalpelargon 'Karna' (pdf) 

 

Affisch föreställande pelargonen 'Knapa-trädet'. Den övre delen av affischen är en närbild av den rosa blomman medan den nedre delen visar en hel planta i en ytterkruka.

Zonalpelargon 'Knapa-trädet' (pdf)

 

Affisch zonalpelargon 'Maria Dangel' 

Zonalpelargon 'Maria Dangel' (pdf) 

 

Affischer köks-, krydd- och medicinalväxter

Affisch grönmynta 'Fägre'

Grönmynta 'Fägre' (pdf)

 

Humle Svalöfssorterna

Humle 'Mauritz 85', 'Svalöf E' och 'Svalöf S' (pdf)

 

Affisch pepparrot 'Wallen'.

Pepparrot 'Wallen' (pdf)

 

Affisch.

Potatislök 'Anna' (Pdf) NYHET 2023

 

Affisch åbrodd 'Predikoväcka'

Åbrodd 'Predikoväcka' (pdf)

 

Affischer träd och buskar

Affisch parklind KRISTINA E ('Eleonora' PBR)

Parklind KRISTINA E ('Eleonora' PBR) (pdf) 

 

Affisch 'Övedskloster' E

Parklind 'Övedskloster' E (pdf) 

 

Affisch för marknadsföring av syrenen 'Emilie Piper'. I den övre delen syns en närbild av syrenens blomställning, i den nedre delen syns syrenen som växer i Löfstad slotts park i blom.

Syren 'Emilie Piper' (pdf)

 

Affisch.

Syren 'Toddylunden' (pdf) NYHET 2023

 

Affischer lök- och knölväxter

Affisch.

Tulpan 'Ester' (pdf) NYHET 2022

 

Affisch.

Tulpan 'Granlunda' (pdf) NYHET 2022

 

Affisch för marknadsföring av tulpanen 'Kersti'. Det övre fotot visar blommans inre. Det nedre fotot visar den ljusgula tulpanen i blom.

Tulpan 'Kersti' (pdf) 

 

Affisch för marknadsföring av tulpanen 'Skäret'. Det övre fotot visar den gula och rosa insidan av blomman och det nedre fotot visar en rad tulpaner av sorten 'Skäret' i odling.

Tulpan 'Skäret' (pdf) 

 

Affisch för marknadsföring av tulpanen 'Tofta'. Det övre fotot visar den mörkt röda insidan av blomman och det nedre fotot visar en rad tulpaner av sorten 'Tofta' i odling.

Tulpan 'Tofta' (pdf) 

Fakta:

Villkor för användning av varumärket Grönt kulturarv®

Användningen av varumärket är förenat med vissa villkor som måste accepteras:

SLU förvaltar varumärket Grönt kulturarv®. Varumärket ska användas för att öka kunskapen om betydelsen av genetiska resurser och att det är viktigt att använda och ta väl hand om dem.

Varumärket kan användas fritt av den som vill producera och saluföra växter som uppfyller Poms kriterier för Grönt kulturarv®.

SLU/Pom marknadsför Grönt kulturarv® med egen logotyp och grafisk profil. Företag och organisationer med verksamheter som rör odling och saluföring av växtsorter, erbjuds att använda varumärket, antingen ensamt eller tillsammans med företagets logotyp.

Grönt kulturarv® är avsett för marknadsföring och försäljning av levande växter eller förökningsmaterial som frö, lökar, lökar, rotdelar eller sticklingar.

Läs mer om hur logotypen får användas:

Grafisk manual (pdf 229 Kb)

 


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU                   linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19