Populärvetenskapliga publikationer från Pom

Senast ändrad: 27 juni 2022

2020:

2019:

 • De Vahl, E. & Svanberg, I., 2019. "En outhärdlig löklukt" - Vilken slags lök tuggade allmogen i Dalarna under gudstjänsterna? Svensk Botanisk Tidskrift, 113:134-147.
 • Hjalmarsson, I., 2019. Ett krispigt kulturarv. RUM UTE, nummer 4, sid 144-145.
 • Hjalmarsson, I., 2019. 'Hinnonmäki Gul', 'Jacob' och 'Röda Syltbär' (korta sortbeskrivningar). Natur & Trädgård. 34 (2), 49-50.
 • Hjalmarsson, I., 2019. Nationella genbanken vill veta mer om era krusbär (notis). Natur & Trädgård. 34 (2), 55.
 • Hjalmarsson, I., 2019. Äldre frukt- och bärsorter – ett kulturarv värt att bevara. Biodiverse. 24 (2), 22-23.
 • Referenslista till Stade, E. 2019. I spåren på en välkänd och okänd rosklassiker. Lustgården.  
 • Weibull, J., 2019. Får en lantbrukare använda sin skörd till utsäde hursomhelst? Sveriges Utsädesförenings Tidskrift 2, 27-31.

2018:

2017:

 • Oskarsson, L., 2017. Perenner från Bohuslän i den Nationella genbanken. Bohusarvet. Tidskrift för Bohusläns hembygdsförbund 2017:2
 • Oskarsson, L., 2017. Perenner från Dalarna i Nationella genbanken. Trädgård Norr nr 5.
 • Oskarsson, L., 2017. Tillbaka efter mer än hundra år! Hemträdgården nr 2.

 2016:

 • De Vahl, E., 2016. Norrlandslök, fläckebolök – eller något helt annat? Hemträdgården nr 4.
 • De Vahl, E., 2016. Norrlandslök? Torparväxt eller arv från polyploidforskningen? Sveriges Utsädesförenings Tidskrift 2: 59-64.
 • Morin, H., 2016. Det svenska roskulturarvet – större än man anat. Nymphea – årsskrift för Västra Sörmlands Gartnersällskap 2015 (utkom 2016).
 • Morin, H., 2016. Lär dig känna igen några klassiska rosgrupper. Nymphea – årsskrift för Västra Sörmlands Gartnersällskap 2015 (utkom 2016).
 • Negri, V., Freudenthaler, P., Gasi, F., Goldringer, I., Heinonen, M., Maxted, N., Mendes Moreira, P., Strãjeru, S., Tan, A., Torricelli, R., Veteläinen, M., Voegel, R. & Weibull, J., 2016. A European in situ (on-farm) conservation and management strategy for landraces. Ur: Enhancing crop genepool 58 use: capturing wild relative and landrace diversity for crop improvement (Red. Maxted, Dulloo & Ford-Lloyd). Kap. 26, sid. 297-312. CABI.
 • Oskarsson, L., 2016. Nationella genbanken invigd. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning. Nr 29.
 • Weibull, J., H. Fitzgerald, B. Lund, A. Palmé & Þorbjörnsson, H., 2016. Conservation and sustainable use of crop wild relatives: a Nordic initiative. Sveriges Utsädesförenings Tidskrift 2: 53-58.

2015:

 • Hjalmarsson, I. 2015. Historiska berättelser om våra äpplesorter. Wakire AB. s. 1-12.
 • Jansson, E. 2015. POM lever vidare. Biodiverse nr 3-4, s. 24-25.
 • Nordgren, B. & Jansson, E. 2015. Konferensen Det Gröna Kulturarvet. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning nr 28, s. 33.
 • Persson, K., Wedelsbäck Bladh, K. 2015. DNA och molekylära markörer. Vad kan växter berätta om sin historia? s. 189 – 202. Källor till trädgårdsodlingens historia. Rapportserie 2014:25 Landskapsarkitektur Trädgård Växtproduktionsvetenskap. ISBN 978-91-87117-86-2

2014:

 • Hjalmarsson, I., 2014. Jordgubbens historia. Natur och Trädgård nr 2.
 • Hjalmarsson, I., 2014. Plommon Prunus domestica 'Elam'. Tidning för Hushållningssällskapen i Jönköping, Västra Götaland och Värmland, nr 4.
 • Jansson, E., Nilsson, E., och Oskarsson, L., 2014. Historiska trädgårdsväxter får nytt liv och spridning. MOVIUM Fakta nr 8.

2013:

 • Nygårds, L., 2013. Fröuppropets sorter och eventuella namnbyten. Sesamnytt
 • Persson. K., 2013. Tre sällsamma pelargoner. Pelargonbulletinen nr 3.
 • Persson. K., 2013. Krukväxtuppropet – Gloxiniaväxter bevaras för framtiden. Gesneriastnytt nr 2.

 2012:

 • Oskarsson, L., 2012. Provodling och genbank – det fortsatta arbetet inom POM. Trädgård Norr nr 5.
 • Oskarsson, L., 2012. Vad hände med farfars pion? Hemträdgården nr 4.
 • Persson K. och Oskarsson L., 2012. DNA-analys av äldre kulturväxter; urval av växter till den Nationella Genbanken. Slutrapport SJV anslag 25-12761/10.

 2011:

 • Gustavsson, L-Å. 2011. Swedens National Inventory Uncover Mystery Roses. Mystery Roses Around the World, sid. 51-67. The Heritage Rose Foundation
 • Jansson E. och Persson K., 2011. Sveriges narcisser inventeras i 2 upprop. Svensk Botanisk Tidskrift Volym 105 s. 146-154.
 • Oskarsson, L., 2011. Brevskrivare och inventerare. Allmänhetens och inventerarnas roll i Perennuppropet. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, nr 24.
 • Persson, K., 2011. Krukväxtuppropet genomför en provodling av pelargoner. Pelargonbulletinen nr 4.
 • Persson, K., 2011. Lök- och knöluppropet - Majkens dahlia tas tillvara. FAKTA Trädgård-Fritid nr 131. Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet.
 • Persson, K., 2011. Narcisser - bevarande av gamla sorter. FAKTA Trädgård-Fritid nr 108. Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet.
 • Persson K. et al., 2011. Genetisk diversitet i växter insamlade inom POMs inventeringar, Slutrapport SJV anslag 25-10956/09.

 2010:

 • Persson K. et al., 2010. Genetisk diversitet i växter inom POMs inventeringar, Slutrapport SJV anslag 25-11973/08 

 2009:

 • Gustavsson, L-Å. 2009. Roses and rose cultivation in the Nordic countries. Triennial Report on Roses 2009, The 15th World Rose Convention, World Federation of Roses.
 • Hjalmarsson, I., 2009. Jordgubben. Pomologen 2: 14–23.
 • Hjalmarsson, I. 2009., Lägesrapport från frukt- och bäruppropet. Pomologen 4: 17–22.
 • Ireholm A. och Persson K., 2009. Krukväxter – ett levande kulturarv. Fakta Trädgård-Fritid 139. Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet.
 • Jansson, E. 2009., Vårt odlade gröna kulturarv. Biodiverse nr 3 2009.
 • Oskarsson, L., 2009. Ärter, rosor, perenner och påskliljor – om trädgårdslitteratur från POM. Skånes hembygdsförbund Tidningen nr 1.

 2008:

 • Hjalmarsson, I., 2008. Hallon i Sverige. Pomologen 3: 4-12.
 • Jansson, E. och Weibull, J., 2008. Odlat kulturarv vårdas av POM. Byggnadskultur - Tidskrift för byggnadsvård. Nr 2 2008.
 • Karlsson Strese, E.-M. och Tollin. C., 2008. Humle – finns i öl av "fel" skäl. Forskning och Framsteg 3: 30-35.
 • Karlsson Strese, E.-M., 2008. Humlegårdar på kartor, växter i naturen. Ur 1600-talets jordbrukslandskap (Red. Mats Höglund). Skrifter utgivna av Riksarkivet nr 29. sid. 46-52
 • Karlsson Strese, E.-M., 2008. Inventering av kulturhumle (Humulus lupulus L.) med hjälp av äldre geometriska kartor. Gustav Adolfs akademien.
 • Karlsson Strese, E.-M., Karlsson, B. och Heindrich J., 2008. The Swedish hop flower power project. Blott svensk humle svenska kottar får. Hembryggaren nr 2.
 • Karlsson Strese, E.-M., Sparrisuppropet - inte bara sparris. FAKTA Trädgård-Fritid nr 133 . Uppsala, Sveriges Lantbruksuniversitet.
 • Leino, M & Nygårds. L., 2008. Puggor och pelusker: svenska lokalsorter av ärt. Svensk botanisk tidskrift. 2008(102): s 153-162
 • Oskarsson, L., 2008. Gamla bohuslänska trädgårdsväxter. Bohusarvet. Tidskrift för Bohusläns Hembygdsförbund  nr 1.
 • Persson K., 2008. Att lyckas med narcisser. Trädgård norr nr 4.

2007:

 • Hjalmarsson, I., 2007b. Smultron. Pomologen 1: 4-9.
 • Hjalmarsson, I., 2007c. Svenska krusbär. Pomologen 3: 4-13.
 • Hjalmarsson, I., 2007d. Norrlandssmultron. Pomologen 3: 18-20.
 • Jansson, E., 2007. Ed. Monika Starendal. I Mat, råvaror och energi – En kunskapsresa i Linnés anda, Gamla växter lever vidare s. 120-127. The Swedish Research Council Formas.
 • Jansson, E., 2007. New life for old seeds – Experience from the Swedish National Program for Plant Genetic Resources. Abstract i Book of abstracts on the The II International Vavilov Conference on "Crop Genetic Resources in the 21st Century: Current Status, Problems and Prospects" i St. Petersburg, Ryssland, 26-30 november.
 • Jansson, E. & Weibull, J., 2007. Odlad mångfald. Biodiverse 2:13-14
 • Jansson, E. & Weibull, J., 2007. Programmet för odlad mångfald inventerar och bevarar Sveriges gröna kulturarv. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning nr 19-20, 2006-2007.
 • Oskarsson, L., 2007. Jakten på trädgårdens trotjänare. Bygd och Natur nr 1.
 • Persson K., 2007. Lök- och knöluppropet - Annis dahlia tas tillvara. FAKTA Trädgård-Fritid nr 131. Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet. 

2006:

 • Bengtsson, R., 2006. På spaning efter den tid som flytt. Hemträdgården nr 2: 34-36.
 • Hjalmarsson, I., 2006. Bärsorter från svunna tider - om frukt- och bäruppropet. FAKTA Trädgård-fritid nr 117. Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet.
 • Hjalmarsson, I., 2006. Inventering av frukt och bär pågår. Pomologen 1: 25-26.
 • Hjalmarsson, I., 2006. Vinbär i Sverige. Pomologen 3: 4-13.
 • Morin, H., 2006. Rosor att minnas och bevara. FAKTA Trädgård-fritid nr 122. Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Oskarsson, L., 2006. Mors luktpion och svärmors dillpion. Pensionärens läsare tipsar Perennuppropet. Pensionären 7:2006
 • Oskarsson, L., 2006. Perennuppropet. Pensionären 2:2006
 • Persson K., 2006. Lök- och knöluppropet sista skriket. Biodiverse nr 4.

2005:

2004:

 • Gustavsson, L-Å., 2004. "Kan den gamle rosen va nå't å ha?" POM:s pilotinventering av gamla kulturrosor. Svensk botanisk tidskrift 98:31-45.
 • Jansson, E & Persson, K., 2004. Mor Annas lökar öppnar för vetenskapen – Sveriges narcisser inventeras. Svensk botanisk tidskrift 98:10-20
 • Jansson, E & Weibull, J., 2004. Om POM – Programmet för odlad mångfald. Svensk botanisk tidskrift 98:1, 3-9.
 • Oskarsson, L., 2004. Fådda blommor och ärvda perenner. Trädgårdsamatören 2:75
 • Oskarsson, L., 2004. Hela Sverige inventeras. Natur och Trädgård 4:40-41
 • Oskarsson, L. & Nordwall, I., 2004. Gamla perenner, fröer och rosor i koloniträdgården? POM:s perenn- och fröupprop, rosinventeringen. Koloniträdgården 3/04
 • Persson, K., 2004. Bevarande av svenska gamla påsk- och pingstliljor. Nordiske GENresurser 2004. Nordiska ministerrådet
 • Strese, E.-M., 2004. Humle med rötter i kartorna. Kart & Bildteknik. Nr 2
 • Strese, E.-M., 2004. Där natur och kultur möts – klonarkivet på Julita. Mangfold, augusti
 • Strese, E.-M., 2004. Det gröna guldet. Samtid och museer, Nr 1-2 

2003:

 • Bengtsson, R., 2003. Mormors pion farfars riddarsporre. Hjälp oss att rädda vårt gröna kulturarv. Koloniträdgården 3/03.
 • Hjalmarsson, I., 2003. Blott Sverige svenska krusbär har. Koloniträdgården 12/03
 • Hjalmarsson, I., 2003. En äppelidyll i Malmö. Pomologen 3, nr 2. Sveriges pomologiska Sällskap
 • Hjalmarsson, I., 2003. Så bevaras svenska frukter, bär och nötter. Nordiske GENresurser 2003. Nordiska ministerrådet
 • Hjalmarsson, I., 2003. Äkta valnöt - genbanksfynd flyttar nordgränsen. FAKTA Trädgård-Fritid nr 93. Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet.
 • Jansson, E. & Weibull, J., 2002. Ett nationellt program för växtgenetiska resurser. Ur: "Jordbrukets grödor i människans tjänst – etnobiologi ur agrar synvinkel", Rapport från ett symposium 2000. Julita, sid. 137-142.
 • Nygårds, L., Weibull, J. Jansson, E., 2003. Jakten på försvunna fröskatter. Koloniträdgården 2/03

Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92