Efterlysningar

Senast ändrad: 05 december 2022
En äldre botanisk illustration av bergii blodlilja. Färgillustration.

Bergii blodlilja - finns den kvar?

År 1930 korsade botanisten Erik Söderberg en boll-lilja Scadoxus multiflorus med en målarborste Scadoxus puniceus. Målarborsten hade samlats 1913 i Durban i Sydafrika av botanisten Karl Afzelius. Den ansågs som en sällsynthet på den tiden och spreds från Bergianska trädgården över Europa. Bland annat togs den med i Alnarps trädgårdars katalog. Den betydligt vanligare boll-liljan hade förts hem från Kenya 1922 av Professor Bergianus Robert Fries.

Resultatet av Erik Söderbergs korsningsförsök blev en hybrid som blommade för första gången 1934. Han gav den namnet Bergii blodlilja Haemanthus x Bergianus och lät den och föräldrarna avbildas av blomstermålaren Sven Ekblom. Bergii blodlilja finns omnämnd i två krukväxtböcker, dels i Erik Söderbergs egen "Växterna i hemmet" från 1936, dels i Elly Peterséns "Mitt vänliga fönster" från 1942. Bergianska trädgårdens handelskataloger tar inte upp krukväxter vid den här tiden, därför vet vi inte om Bergii blodlilja spreds till allmänheten.

Tyvärr finns Bergii blodlilja inte kvar i Bergianska trädgården. Kan den finnas kvar någon annanstans? Den ser ut som ett mellanting mellan föräldraarterna, med målarborstens stora stödblad under blomställningen och bolliljans röda blommor.

Vet du något om Bergii blodlilja? Kontakta oss!


Kontaktinformation

Karin Persson, genbankskurator för prydnadslökar, prydnadsknölar och krukväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
karin.persson@slu.se, 040-41 55 46, 0702-64 63 56