Frukt- och bäruppropet

Senast ändrad: 08 november 2022
 Framsidan på frukt- och bäruppropets folder. På omslaget syns äldre botaniska illustrationer av smultron i många olika färger och storlekar.

Frukt- och bäruppropet var en landsomfattande inventering av äldre tiders frukter, bär och nötter.

Uppropet syftade till att spåra värdefulla sorter som fallit i glömska eller inte fått den uppskattning de förtjänar. Välkända sorter som 'Åkerö' och 'Gråpäron' hade lägre prioritet eftersom de i allmänhet redan finns bevarade i våra klonarkiv.

Kärnfrukter, stenfrukter, bär, nötter och exotiska frukter, såsom persikor, aprikoser och vindruvor, har länge odlats i svenska trädgårdar. Vissa arter, däribland äpplen, körsbär, vinbär och krusbär, växer vilda eller förvildade i Norden. Tidigt i historien flyttades utvalda träd och buskar av dessa arter in i privata trädgårdar, där de odlades sida vid sida med sorter från främmande länder. Odlingen gav upphov till flera tåliga och odlingsvärda lokalsorter. Sorter som idag utgör vårt pomologiska arv.

Genom uppropet ville Pom säkerställa att hela spektrat av värdefulla egenskaper hos svenska sorter blir representerat i det framtida nationella bevarandet.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92