Rostips från alla delar av landet

Senast ändrad: 05 februari 2024

Rosuppropets inventeringar utgick från tips som lämnades in av allmänheten, ofta i samband med så kallade kom-och-visa-dagar. Målet var att få en så bra täckning över landet som möjligt.

Grunden för Rosuppropets inventeringar var alla dom tips om gamla rosor som lämnades in av allmänheten på våra kom-och-visa-dagar runt om i landet. Därefter besökte våra inventerare växtplatserna och registrerade och fotograferade rosorna. Rosens ägare intervjuades om rosens och platsens historia. Ibland kunde ett pussel läggas där vi följde hur en ros vandrat från en gård till en annan, mellan olika byar och mellan olika landsändar. Ibland i samband med giftermål, ofta i samband med flyttning. De mest intressanta rosorna samlades därefter in för provodling och evaluering i Rosuppropets provodling på Fredriksdal i Helsingborg.

Rosupprots inventering genomfördes i landets alla delar och i alla klimatzoner. I mer tätbebyggda delar av landet var antalet kom-och-visa-dagar lite större av naturliga skäl. Kartan visar alla de platser där kom-och-visa-dagar genomfördes under fältinventeringsåren. Över 200 publika rosarrangemang genomfördes mellan 2006-2010.

 


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79