Rostips från alla delar av landet

Senast ändrad: 07 maj 2020

Rosuppropets inventeringar har utgått från tips som lämnats in av allmänheten, ofta i samband med våra kom-och-visa-dagar. Målet var att få en så bra täckning över landet som möjligt.

Grunden för Rosuppropets inventeringar har varit alla dom tips om gamla rosor som lämnats in av allmänheten på våra kom-och-visa-dagar runt om i landet. Därefter har våra inventerare besökt växtplatserna och registrerat och fotograferat rosorna. Rosens ägare har intervjuats om rosens och platsens historia. Ibland har ett pussel kunnat ggas där vi fått följa hur en ros vandrat från en gård till en annan, mellan olika byar och mellan olika landsändar. Ibland i samband med giftemål, ofta i samband med flyttning. De mest intressanta rosorna har därefter samlats in för provodling och evaluering i Rosuppropets provodling på Fredriksdal i Helsingborg.

Rosupprots inventering har genomförts i landets alla delar och i alla klimatzoner. I mer tätbebyggda delar av landet har antalet kom-och-visa-dagar varit lite större av naturliga skäl. Kartan visar alla de platser där kom-och-visa-dagar genomfördes under fältinventeringsåren. Över 200 publika rosarrangemang genomfördes mellan 2006-2010.


Kontaktinformation

Helena Persson, Pom-samordnare för SLU samt verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se