Vad händer med tipsen?

Senast ändrad: 25 november 2022

Vad händer med tipsen till Krukväxtuppropet?

Alla brev och tips som kom in till Krukväxtuppropet lästes igenom noggrant och sedan tog vi kontakt med den som skickat in tipset och gick igenom växtens historia och utseende. De krukväxter som uppfyllde inventeringskriterierna registrerades i Poms inventeringsdatabas som finns på NordGen (tidigare Nordiska genbanken) i Alnarp. Där fördes alla uppgifter om krukväxten in.

Inom Krukväxtuppropet har vi inte haft någon stor provodling som de övriga uppropen haft. Istället har vi plockat ut några släkten som vi tittat närmare på. Detta gällde mönjeliljor, pelargoner, november och julkaktusar. Vi har också tagit in begonior och hibiskusar till provodlingen.

I Nationella genbanken kommer ca 100 krukväxter att bevaras. Vilka dessa blir är ännu inte bestämt men tillsammans med uppropets referensgrupp kommer dessa krukväxter plockas ut. Hela den Nationella genbanken ska vara klar våren 2016. 


Kontaktinformation

Karin Persson, genbankskurator för prydnadslökar, prydnadsknölar och krukväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
karin.persson@slu.se, 040-41 55 46, 0702-64 63 56