Jämförande studier med äldre herbariematerial

Senast ändrad: 05 februari 2024

Äldre insamlingar av kulturrosor finns även bevarade i herbariesamlingarna på våra universitet och botaniska institutioner. De är en viktigt tillgång i arbetet med att utvärdera de insamlade rosorna.

Lars-Åke Gustavsson, projektledare för Rosuppropet, går igenom Naturhistoriska riksmuseets herbariesamlingar av kulturrosor. Äldre, pressat material kan ge värdefull information i arbetet med att ringa in åldern på rosor som kommit in i uppropet.

 

Även i det pågående arbetet med att dokumentera insamlade rosor kommer växtpressarna till användning.

 

Text och foto: Henrik Morin


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79