Jämförande studier med äldre herbariematerial

Senast ändrad: 26 juni 2017

Äldre insamlingar av kulturrosor finns även bevarade i herbariesamlingarna på våra universitet och botaniska institutioner. De är en viktigt tillgång i arbetet med att utvärdera de insamlade rosorna.

Lars-Åke Gustavsson, projektledare för Rosuppropet, går igenom Naturhistoriska riksmuseets herbariesamlingar av kulturrosor. Äldre, pressat material kan ge värdefull information i arbetet med att ringa in åldern på rosor som kommit in i uppropet.

 

Även i det pågående arbetet med att dokumentera insamlade rosor kommer växtpressarna till användning

 

Text och foto: Henrik Morin


Kontaktinformation

Lars-Åke Gustavsson, projektledare för Rosuppropet, Programmet för odlad mångfald, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU lars-ake.gustavsson@slu.se

Henrik Morin, konsulent, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU henrik.morin@slu.se, 070-313 29 82

Sidansvarig: henrik.morin@slu.se