Jämförande studier med äldre herbariematerial

Senast ändrad: 27 maj 2019

Äldre insamlingar av kulturrosor finns även bevarade i herbariesamlingarna på våra universitet och botaniska institutioner. De är en viktigt tillgång i arbetet med att utvärdera de insamlade rosorna.

Lars-Åke Gustavsson, projektledare för Rosuppropet, går igenom Naturhistoriska riksmuseets herbariesamlingar av kulturrosor. Äldre, pressat material kan ge värdefull information i arbetet med att ringa in åldern på rosor som kommit in i uppropet.

 

Även i det pågående arbetet med att dokumentera insamlade rosor kommer växtpressarna till användning

 

Text och foto: Henrik Morin


Kontaktinformation

Lars-Åke Gustavsson, projektledare för Rosuppropet, Programmet för odlad mångfald, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, rosa.eu@telia.com

Henrik Morin, konsulent och biträdande projektledare för Rosuppropet, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, henrik.morin@slu.se, 070-313 29 82

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se