Jubileumsbroschyr

Senast ändrad: 14 oktober 2023
Framsidan av Poms jubileumsbroschyr. På framsidan syns Elsa Beskows månadsbild för "Juli". Illustration i färg.

Sedan millennieskiftet har Programmet för odlad mångfald utvecklats från idé till en hel verksamhet. Så många personer, aktörer och verksamheter har varit inblandade, och så mycket har skapats. Landsomfattande inventeringar som sträckte sig över många år följdes av tålmodiga och noggranna utvärderingar. Och det ledde till en ny genbank som redan har varit på plats i fem år. Att odla är ju att bevara: marknadsföringen av svenska kulturarvssorter har blivit inget mindre än en succé. Pom är idag känt hos en bred allmänhet. Allt fler vill smaka gråärtor eller brygga öl på lokal humle. Att bevara odlad mångfald är verkligen något mer än att stoppa ner frön i en frysbox.

I en ny liten jubileumsskrift sammanfattar Agneta Börjeson och Jens Weibull några intryck och erfarenheter från de gångna 20 åren. Läs och gläds!

Fakta:

Broschyren Programmet för odlad mångfald 2000-2020 är en 16-sidig broschyr, utgiven av Pom 2020. Texter av Agneta Börjeson och Jens Weibull. Grafisk formgivning av Henell Grafisk Form.


Kontaktinformation

Helena Persson, Pom-samordnare vid SLU samt verksamhetsledare för Nationella genbanken och Jens Weibull, Pom-samordnare vid Jordbruksverket och nationell koordinator för växtgenetiska resurser, Växtregelenheten

Helena Persson, helena.m.persson@slu.se, 0735-32 84 92 

Jens Weibull, jens.weibull@jordbruksverket.se, 036-15 58 64