Om Programmet för odlad mångfald, Pom

Senast ändrad: 21 november 2022
Poms logotyp.

Programmet för odlad mångfald, Pom, är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. Sveriges riksdag beslutade redan 2000 att Pom skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald.

Programmet arbetar med sex stora uppgifter:

  • inventera, samla in och bevara kulturväxter och deras vilda släktingar
  • öka användningen av dem
  • forska om växterna
  • informera och utbilda
  • samarbeta internationellt
  • policyarbete

Tre faser

Poms arbete har bedrivits i tre olika faser:

  1. Inventeringsfasen 2002-2010. Inom åtta olika inventeringsprojekt, så kallade upprop, letade Pom med hjälp av duktiga inventerare och tips från allmänheten över hela Sverige efter gamla odlingsvärda sorter av vegetativt förökade köksväxter ("sparrisväxter"), bär, frukt, perenner, prydnadsträd och -buskar, lök- och knölväxter, rosor, krukväxter samt fröförökade köksväxter. Läs mer
  2. Utvärdering, bevarande och nyttjande 2011-2015 Från och med 2011 koncentrerades arbetet på en utvärderingsfas, då det insamlade materialet undersöktes, jämfördes och utvärderades med hjälp av provodlingar och DNA-analyser. I samråd med referensgrupper bestämdes vilka sorter som skulle bevaras för framtiden. Under denna fas arbetade vi också med dokumentering av insamlat material och planerade för framtida bevarande och nyttjande. Läs mer.
  3. Nationell genbank från 2016 och framåt. Det utvalda materialet bevaras nu för framtiden i Nationella genbanken, varifrån det också är fritt tillgängligt. Dessutom läggs resurser på att få ut växterna i odling igen. Att odla är att bevara!

Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92