Så här känner du igen några vanliga rosgrupper!

Senast ändrad: 09 juni 2024
Närbild av blomman hos Rosa majalis (Foecundissima-Gruppen) 'Höstoppen'.

Även om de ursprungliga sortnamnen gått förlorade kan man ofta placera en hitteros i rätt rosgrupp. Det här kompendiet, författat av Henrik Morin, tidigare biträdande projektledare för Poms Rosupprop, beskriver de viktigare karaktärerna för några av de vanligaste klassiska rosgrupperna.

Länk till PDF (uppdaterad version, 230611)


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79