Så här känner du igen några vanliga rosgrupper!

Senast ändrad: 11 juni 2023
Närbild av blomman hos Rosa majalis (Foecundissima-Gruppen) 'Höstoppen'.

Även om de ursprungliga sortnamnen gått förlorade kan man ofta placera en hitteros i rätt rosgrupp. Det här kompendiet, författat av Henrik Morin, tidigare biträdande projektledare för Poms Rosupprop, beskriver de viktigare karaktärerna för några av de vanligaste klassiska rosgrupperna.

Länk till PDF (uppdaterad version, 230611)


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92