Så här känner du igen några vanliga rosgrupper!

Senast ändrad: 22 juni 2017

Även om de ursprungliga sortnamnen gått förlorade kan man ofta placera en hitteros i rätt rosgrupp. Den här PDF:en beskriver de viktigare karaktärerna för några av de vanligaste klassiska rosgrupperna.

Länk till PDF


Kontaktinformation

Henrik Morin, konsulent, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, henrik.morin@slu.se, 070-313 29 82

Sidansvarig: henrik.morin@slu.se