Så här känner du igen några vanliga rosgrupper!

Senast ändrad: 02 oktober 2022

Även om de ursprungliga sortnamnen gått förlorade kan man ofta placera en hitteros i rätt rosgrupp. Det här kompendiet, författat av Henrik Morin, tidigare biträdande projektledare för Poms Rosupprop, beskriver de viktigare karaktärerna för några av de vanligaste klassiska rosgrupperna.

Länk till PDF


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92