Poms organisation

Senast ändrad: 03 oktober 2022

Organisation

Jordbruksverket arbetade fram programmet i samråd med olika aktörer inom myndigheter, organisationer och företag. Programmet samordnas från institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Till Pom är Referensgruppen för odlad mångfald (tidigare Poms programråd) knuten. Referensgruppen är sammansatt av representanter för aktörer inom Pom. 

Så här är verksamheten organiserad:

Poms organisation 

Förklaring: De punkterade linjer som sammanbinder olika exempel på aktörer illustrerar möjliga samarbeten och/eller nätverkande. Den streckade linjen visar hur återkoppling görs.  

Aktörer inom Pom

Aktörer som är engagerade i Pom och representerade i Referensgruppen för odlad mångfald:

Myndigheter

Jordbruksverket

Naturvårdsverket

Riksantikvarieämbetet

Skogsstyrelsen

Statens fastighetsverk

Forskningsaktörer

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 

Botaniska trädgårdar

Göteborg

Botaniska trädgården, Lunds universitet 

Stockholm, Bergianska

Uppsala 

Friluftsmuseer

Fredriksdals friluftsmuseum

Jamtli

Julita Gård och Museer  

Organisationer och föreningar

Fritidsodlingens riksorganisation

LRF Trädgård

NordGen (tidigare Nordiska genbanken)

Sveriges Pomologiska Sällskap

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 

Växtförädlingsföretag

Lantmännen Lantbruk


Kontaktinformation

Helena Persson, Pom-samordnare vid SLU samt verksamhetsledare för Nationella genbanken och Jens Weibull, Pom-samordnare vid Jordbruksverket och nationell koordinator för växtgenetiska resurser, Växtregelenheten

Helena Persson, helena.m.persson@slu.se, 0735-32 84 92 

Jens Weibull, jens.weibull@jordbruksverket.se, 036-15 58 64