Årets Pom-ros 2008-2015

Senast ändrad: 06 maj 2019

Under åren 2008-2015 presenterade Rosuppropet årligen en ”Årets Pom-ros”.

För att lyfta fram särskilt intressanta och odlingsvärda rosor som Pom funnit i sin landsomfattande inventering av äldre kulturrosor utsågs årligen en "årets Pom-ros" av Rosuppropets referensgrupp. Årets Pom-ros presenterades inför Rosens Dag den 2 juli, då också Rosa har namnsdag.

I och med att Pom numera årligen presenterar och tillgängliggör ett antal utvalda rosor under märkningen Grönt kulturarv® finns inte längre behovet av en "Årets Pom-ros" kvar. Rosorna i Grönt kulturarv®-sortimentet lanseras på hemsidan och på mässan Elmia Garden under hösten året innan de blir tillgängliga i handeln.

Fakta:

Årets Pom-ros var:

2015 - fylld pimpinellros Rosa (Spinosissima-Gruppen) 'Valdemarsvik'

2014 - apotekarros Rosa (Gallica-Gruppen) 'Officinalis'

2013 - 'Skeda'

2012 - Rosa (Spinosissima-Gruppen) 'Poppius'

2011 - persisk gulros Rosa (Foetida-Gruppen) 'Persiana'

2010 - fylld kanelros Rosa majalis (Foecundissima-Gruppen) 'Lövhult'

2009 - teros Rosa (Odorata-Gruppen)

2008 - de sex rosor som varit vanligast vid Poms inventeringar, det vill säga 'Minette', Rosa spinosissima 'Plena' (Finlands vita ros), 'Agatha', 'Blush Damask', Rosa majalis 'Foecundissima' och 'Alba Maxima' (vit bondros).


Kontaktinformation

Lars-Åke Gustavsson, projektledare för Rosuppropet, Programmet för odlad mångfald, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, rosa.eu@telia.com

Henrik Morin, konsulent och biträdande projektledare för Rosuppropet, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, henrik.morin@slu.se, 070-313 29 82

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se