Utbredning i landet

Senast ändrad: 05 februari 2024

Det är intressant att studera olika "hitterosors" spridning i landet. Ibland är de förvånansvärt koncentrerade till en viss region, i andra fall finns en ros över stora delar av Sverige. Här är några exempel på utbredningskartor:


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79