Utbredning i landet

Senast ändrad: 26 juni 2017

Det är intressant att studera olika "hitterosors" spridning i landet. Ibland är de förvånansvärt koncentrerade till en viss region, i andra fall finns en ros över stora delar av Sverige. Här är några exempel på utbredningskartor:


Kontaktinformation

Lars-Åke Gustavsson, projektledare för Rosuppropet, Programmet för odlad mångfald, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU lars-ake.gustavsson@slu.se

Henrik Morin, konsulent, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU henrik.morin@slu.se, 070-313 29 82

Sidansvarig: henrik.morin@slu.se