Utbredning i landet

Senast ändrad: 03 juni 2021

Det är intressant att studera olika "hitterosors" spridning i landet. Ibland är de förvånansvärt koncentrerade till en viss region, i andra fall finns en ros över stora delar av Sverige. Här är några exempel på utbredningskartor:


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se