Utbredning i landet

Senast ändrad: 10 oktober 2018

Det är intressant att studera olika "hitterosors" spridning i landet. Ibland är de förvånansvärt koncentrerade till en viss region, i andra fall finns en ros över stora delar av Sverige. Här är några exempel på utbredningskartor:


Kontaktinformation

Lars-Åke Gustavsson, projektledare för Rosuppropet, Programmet för odlad mångfald, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, rosa.eu@telia.com

Henrik Morin, konsulent och biträdande projektledare för Rosuppropet, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, henrik.morin@slu.se, 070-313 29 82

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se